Pospíšil Josef
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©, ©
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo  ©
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 post 1870  Hemže, evangelický kostel  V  mz    I/6  ?/?     pozn.  
 1874  Rožďalovice, sv. Havla  rV               pozn.  
 1881  Lukavec, sv. Václava  V  m    I/13         pozn.  
 1890  Železnice, sv. Jiljí  oV               pozn.  
 1891  Dolní Ročov, augustiniánský kostel Nanebevzetí Panny Marie  noV            189 zl.    pozn.  
 1892  Konárovice, sv. Kříže  přV               pozn.  
 1904  Hořátev, kostel církve českobratrské evangelické  oV            150 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 81, 107
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 49
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 166
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 296, 491
5. Rekviziční katastr. - Konárovice, sv. Kříž
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail