Spanel Georg jun.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:24. 1. 1829,  -
Datum a místo úmrtí30. 12. 1880, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy Spanel Georg ml. Johann - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1855  Hylváty, kaple sv. Anny  oV               pozn.  
 1856  České Petrovice, sv. Petra a Pavla  genoV            230 zl. k. m.    pozn.  
 1857  Choceň, děkanský kostel sv. Františka Serafínského  oV               pozn.  
 1858  Skořenice, sv. Maří Magdaleny  oV            2 kr.    pozn.  
 1858  Rychnov nad Kněžnou, zámecký kostel Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1859  Rokytnice, Nejsvětější Trojice  oV            120 zl.    pozn.   D
 1859  Těchonín, sv. Markéty  oV            52 kr.    pozn.  
 *1861  Nebeská Rybná, sv. Filipa a Jakuba  V  mz    II/14  E/E     pozn.   D
 1863  Vamberk, sv. Prokopa  noV        ner   316 zl.    pozn.  
 1864  Polička, děkanský kostel sv. Jakuba Většího  V  mz    I  nE/nE     pozn.  
 1864  Vidochov, Andělů strážných  noV            210 zl. v. m.    pozn.  
 1866  Říčky, Nejsvětější Trojice  oV            8 zl.    pozn.  
 1867  Kunčina Ves, kaple sv. Anny  V  mz    I/9  nE/nE  83 kr.    pozn.  
 1872  Vamberk, sv. Barbory  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 101
2. Jiří, F.: Rokytnické varhany.. Studie k varhanním dějinám Rokytnice v Orlických horách.2007. Uloženo u autora., s. 0
3. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 13, 139, 251, 289, 397
4. Autorství opravy - laskavé sdělení JUDr. Jiří Fukse ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Rychnov nad Kněžnou, kart.594 - Choceň, sv. František Serafínský
5. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - nápis ve varhanách - České Petrovice, sv. Petr a Pavel
7. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOA Zámrsk, Vs Borohrádek, kart. 102 - Vamberk, sv. Prokop
8. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOkA ÚO, Sbírka kronik, 246, Memorabilien Buch der Localie Linsdorf vom Jahre 1836, str.210 - Těchonín, sv. Markéta
9. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOkA ÚO fond FÚ Skořenice, kostelní účty 1852-1898 - Skořenice, sv. Maří Magdalena
10. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - Říčky, Nejsvětější Trojice
11. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - Jehlischka, Ernst, „Der Kapellenbau in Kunzendorf“, in Trostbärnla, ročník 1988, str.81 - Kunčina Ves, sv. Anna
12. Strašák, Filip, Děkanský kostel sv. Františka Serafínského v Chocni, seminární práce, Gymnázium Vysoké Mýto, 1992 - Choceň, sv. František Serafínský
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail