Spanel Augustin ml.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:27. 6. 1830,  -
Datum a místo úmrtí? 10. 1877, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy Spanel Augustin - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
2. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 13, 175, 178, 362, 370
3. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
4. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Rychnov nad Kněžnou, kart. 596 - Zdobnice, Dobrý Pastýř
5. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOkA Ústí n/O, Sbírka kronik, 252, Memorabilienbuch der Localie Triebitz anfangend vom Jahre 1836, str. 71 - Třebovice, sv. Jiří
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail