Spanel Augustin ml.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:27. 6. 1830,  -
Datum a místo úmrtí? 10. 1877, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy Spanel Augustin - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1869  Široký Důl, sv. Jana Křtitele  V  mz    I/10  E/E     pozn.  
 1870  Třebovice, sv. Jiří  V  mz    II/16  E/E     pozn.  •
 1872  Zdobnice, Dobrého Pastýře  oV               pozn.  
 1874  Trstěnice, Nalezení sv. Kříže  oV               pozn.  
 1875  Rychnov nad Kněžnou, zámecký kostel Nejsvětější Trojice  noV        ner   800 zl. v. m.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
2. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 13, 175, 178, 362, 370
3. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
4. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Rychnov nad Kněžnou, kart. 596 - Zdobnice, Dobrý Pastýř
5. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOkA Ústí n/O, Sbírka kronik, 252, Memorabilienbuch der Localie Triebitz anfangend vom Jahre 1836, str. 71 - Třebovice, sv. Jiří
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail