Hollada Ferdinand
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:ante 1865,  -
Datum a místo úmrtípost 1899, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1898  Senomaty, sv. Vavřince  oV              pozn.  
 1899  Milíčov, sv. Petra v okovech  oV              pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 64, 114
2. Prohlídka varhan, 2007. Rekviziční katastr. - Senomaty, sv. Vavřinec
3. Rekviziční katastr. - Milíčov, sv. Petr v okovech
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2015
e-mail