Wackermann Anton
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1819, Klapý
Datum a místo úmrtí1863, Litoměřice
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1851  Liběšice, Nanebevzetí Panny Marie  oMV            34 kr.    pozn.  
 1854  Litoměřice, děkanský kostel Všech Svatých  oV               pozn.  
 1855  Litoměřice, katedrála sv. Štěpána  oV            45 kr.    pozn.  
 1856  Litoměřice, děkanský kostel Všech Svatých  oV            8 zl.    pozn.  
 1857  Litoměřice, katedrála sv. Štěpána  oV            13 zl. k. m.    pozn.  
 1857  Litoměřice, děkanský kostel Všech Svatých  oV               pozn.  
 1859  Litoměřice, děkanský kostel Všech Svatých  oV            5 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 59, 71, 71, 72, 72
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 90, 101, 141, 141
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 45, 45
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail