Finger Franz
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1878  Desné - Dříš, kaple Panny Marie  P  mz    I/3  E/E  135 zl.    pozn.  • D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
2. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 82, 238
3. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - ... 1899 derselbe die ganze Orgel reparirt - Zdobnice, Dobrý Pastýř
4. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOkA RK, fond Archiv fary Zdobnice, kart. 629, inv.č. 2411, Zádušní účty 1820-1906 - Zdobnice, Dobrý Pastýř
5. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - „Franz Finger Orgelbauer in Kunzendorf hat im Jahre 1885 die Blasbalgerepariert und die Orgel gestimmt“ - Zdobnice, Dobrý Pastýř
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, nápis na krytu varhanní skříně - Těchonín, sv. Markéta
7. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - Archiv farního úřadu v Orlickém Záhoří, Inventář kostelního kůru, II/3b/8, uložen na faře v Rokytnici v Orlických horách - Orlické Záhoří, sv. Jan Křtitel
8. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Rychnov nad Kněžnou, kart. 329, rozpočet opravy - Orlické Záhoří, sv. Jan Křtitel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail