Finger Franz
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
2. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 82, 238
3. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - ... 1899 derselbe die ganze Orgel reparirt - Zdobnice, Dobrý Pastýř
4. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOkA RK, fond Archiv fary Zdobnice, kart. 629, inv.č. 2411, Zádušní účty 1820-1906 - Zdobnice, Dobrý Pastýř
5. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - „Franz Finger Orgelbauer in Kunzendorf hat im Jahre 1885 die Blasbalgerepariert und die Orgel gestimmt“ - Zdobnice, Dobrý Pastýř
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, nápis na krytu varhanní skříně - Těchonín, sv. Markéta
7. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - Archiv farního úřadu v Orlickém Záhoří, Inventář kostelního kůru, II/3b/8, uložen na faře v Rokytnici v Orlických horách - Orlické Záhoří, sv. Jan Křtitel
8. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Rychnov nad Kněžnou, kart. 329, rozpočet opravy - Orlické Záhoří, sv. Jan Křtitel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail