Noske Paul
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1895  Horní Adršpach, Povýšení sv. Kříže  přV      II/13         pozn.  
 1895  Teplice nad Metují, farní kostel sv. Vavřince  oV               pozn.  
 1901  Teplice nad Metují, poutní kostel Panny Marie Pomocné  V  mk    I/7  E/E     pozn.  
 1904  Zdoňov, Nejsvětější Trojice  V  mk    II/12  E/E     pozn.  •
 1914  Broumov, děkanský kostel sv. Petra a Pavla  přV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 55, 115, 367, 368, 402, 423
2. Rekviziční katastr. - Bezděkov nad Metují, sv. Prokop
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail