Kunz Wenzel st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1751, Kunčina Ves
Datum a místo úmrtí12. 5. 1821, Kačerov
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Kunz Klemens - syn
2. Kunz Ignaz - syn
3. Kunz Franz st. - syn
4. Kunz Wenzel ml. - syn
5. Kunz Amand - syn
Dílna - vyučen králický varhanář , učil se u varhanáře v Králíkách 2 a půl roku
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1802  Kačerov, sv. Kateřiny  V  mz    II/17  E/E     pozn.   D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. , 119
2. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 14, 14, 172
3. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA RK, fond Archiv fary Vysoký Újezd nad Dědinou, Pamětní kniha fary římskokatolické církve Vysoký Újezd 1836-1955, kart. 611, inv.č. 2304/2, str. 109 - Vysoký Újezd nad Dědinou, sv. Jakub Větší
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail