Braunerové bratři
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 ?  Praha - Uhříněves, Všech Svatých  V  p    II/11  E/E     pozn.  • D
 1889  Králíky, poutní kostel Matky Boží  V      II  nE      pozn.  
 1890  Rostoklaty, sv. Martina  V  mk    I/6  E/E     pozn.  •
 cca 1890  Plzeň, synagoga  V  p    III/34  E/E     pozn.  
 1894  Březí, sv. Bartoloměje  V  m-Bkk    I/3  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 705
2. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 189
3. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 4, 13, 14, 22, 35, 51, 54, 59, 66, 71, 76, 83, 84
4. Archiv organologa Arcidiecéze pražské, r. 2006. - Praha - Dubeček, sv. Petr
5. Katastr varhan, karton 615 - Praha - Uhříněves, Všech Svatých
6. NA, Rekviziční katastr, vik. Mnichovice - Praha - Kolovraty, sv. Ondřej
7. Organologická zpráva, Jiří Krátký, r. 2014 - Opava, Božské Srdce Páně
8. Popis varhan, Ing. Jantač, 1992 - Červená Voda, sv. Matouš
9. http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/mohelnice/mohelnice_kostelsvtomase.htm - Mohelnice, sv. Tomáš z Canterbury
10. http://www.usov.cz/kostel-sv-jilji/d-132277/p1=12075 - Úsov, sv. Jiljí
11. prohlídka nástroje 12/ 2007, Katastr varhan - Rostoklaty, sv. Martin
12. prohlídka varhan, duben 1996 - Březí, sv. Bartoloměj
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail