Braunerové bratři
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 705
2. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 189
3. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 4, 13, 14, 22, 35, 51, 54, 59, 66, 71, 76, 83, 84
4. Archiv organologa Arcidiecéze pražské, r. 2006. - Praha - Dubeček, sv. Petr
5. Katastr varhan, karton 615 - Praha - Uhříněves, Všech Svatých
6. NA, Rekviziční katastr, vik. Mnichovice - Praha - Kolovraty, sv. Ondřej
7. Organologická zpráva, Jiří Krátký, r. 2014 - Opava, Božské Srdce Páně
8. Popis varhan, Ing. Jantač, 1992 - Červená Voda, sv. Matouš
9. http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/mohelnice/mohelnice_kostelsvtomase.htm - Mohelnice, sv. Tomáš z Canterbury
10. http://www.usov.cz/kostel-sv-jilji/d-132277/p1=12075 - Úsov, sv. Jiljí
11. prohlídka nástroje 12/ 2007, Katastr varhan - Rostoklaty, sv. Martin
12. prohlídka varhan, duben 1996 - Březí, sv. Bartoloměj
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail