Kunz Amand
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:30. 7. 1813, Kačerov
Datum a místo úmrtí25. 4. 1881, Josefov čp.62
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy Kunz Wenzel st. - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s.
2. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Kniha pamětní fary římskokatolické církve České Meziříčí, 1. díl, 1851-1994, citováno dle fotokopie uložené v Státním okresním archivu v Rychnově n/Kn pod sign. C 445/2-1, str. 126, 473 - České Meziříčí, sv. Kateřina
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail