Kunz Amand
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:30. 7. 1813, Kačerov
Datum a místo úmrtí25. 4. 1881, Josefov čp.62
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy Kunz Wenzel st. - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1850  České Meziříčí, sv. Kateřiny  oV            55 zl. k. m.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s.
2. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Kniha pamětní fary římskokatolické církve České Meziříčí, 1. díl, 1851-1994, citováno dle fotokopie uložené v Státním okresním archivu v Rychnově n/Kn pod sign. C 445/2-1, str. 126, 473 - České Meziříčí, sv. Kateřina
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail