Melzer Vincenc (Čeněk)
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©, ©
Datum a místo úmrtí©, ©
Sňatek, datum, místo  ©
Příbuzenské vztahy 1. Melzer Jindřich - syn
2. Mölzer Václav Michael - otec
3. Rudolf Edmund Mölzer  - syn
4. Růžena Anna Mölzer  - dcera
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Příbram
           - vyučil
           - předal Melzer Jindřich
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1892  Kovářov, Všech Svatých  oV               pozn.  
 1899  Chraštice, Nanebevzetí Panny Marie  oV                
 1902  Lašovice, Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 1903  Předbořice, sv. Filipa a Jakuba  oV               pozn.  
 1905  Chraštice, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1905  Těchnice, zaniklý kostel sv. Štěpána  oV               pozn.  
 1911  Radobytce, sv. Ondřeje  přV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 121
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 447, 827
3. NA, Katastr varhan, okr. Písek - Těchnice, sv. Štěpán
4. Rekviziční katastr, vik. Blatná. - Záboří, sv. Petr a Pavel
5. Rekviziční katastr. - Chraštice, Nanebevzetí Panny Marie
6. SObA Praha, MN Milevsko
7. Sdělení T. Horáka, r. 2011. - Těchnice, sv. Štěpán
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail