Melzer Jindřich
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtípost 1951, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Melzer Vincenc (Čeněk) - otec
Dílna - vyučen
           - převzal Melzer Vincenc (Čeněk)
           - místo Příbram
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1895  Staré Sedlo, sv. Prokopa  oV               pozn.  
 1905  Bělčice, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 1907  Věšín, kaple sv. Františka Serafínského  oP            110 K    pozn.  
 1911  Žebnice, sv. Jakuba Většího  V  pk    I/5  E/E     pozn.  
 1914  Maková Hora, poutní kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské  oV               pozn.  
 1938  Rataje nad Sázavou, sv. Matouše  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 121
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 32, 1160
3. Katastr varhan. - Maková Hora, sv. Jan Křtitel a Panna Maria Karmelská
4. Nápis ve varhanách - strop věže positivu - Rataje nad Sázavou, sv. Matouš
5. Rekviziční katastr. - Staré Sedlo, sv. Prokop
6. zápis va varhanách - Žebnice, sv. Jakub Větší
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail