Melzer Jindřich
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtípost 1951, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Melzer Vincenc (Čeněk) - otec
Dílna - vyučen
           - převzal Melzer Vincenc (Čeněk)
           - místo Příbram
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 121
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 32, 1160
3. Katastr varhan. - Maková Hora, sv. Jan Křtitel a Panna Maria Karmelská
4. Nápis ve varhanách - strop věže positivu - Rataje nad Sázavou, sv. Matouš
5. Rekviziční katastr. - Staré Sedlo, sv. Prokop
6. zápis va varhanách - Žebnice, sv. Jakub Větší
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail