Pejša Vilém
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1911,  -
Datum a místo úmrtí1985, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Urban Karel
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 32
2. Sdělení P. Vlasatého - Praha - Vinohrady, Nejsvětější Srdce Páně
3. Sdělení varhanáře F. Bílského, r. 2011
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail