Skopek Vladimír
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:24. 5. 1899,  -
Datum a místo úmrtí1. 4. 1966, Tábor
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Skopek Vincenc - otec
2. Mölzer Václav Michael - děd
Dílna - vyučen Skopek Vincenc
           - převzal
           - místo Tábor
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Veselí nad Lužnicí, sv. Floriána  přV               pozn.  
 1938  Tábor - Klokoty, klášter benediktinů - kostel Matky Boží  přV  p    II/17  E      pozn.  
 1941  Tábor, děkanský kostel Proměnění Páně  rozšV  pk    III/49         pozn.  
 1943  Mladá Vožice, sv. Martina  V  pk    II  E      pozn.  
 1946  České Budějovice, německý učitelský ústav  trfV       I/7         pozn.  
 1946  Drahov, Nanebevzetí Panny Marie  trfV       I/7         pozn.  
 cca 1946  Nová Ves, sv. Kateřiny  V  pk    I/8  E/E     pozn.  •
 1947  Tábor, církve Československé  V  p    I/11  E/E     pozn.  •
 1948  Veselí nad Lužnicí, Povýšení sv. Kříže  rozšV      II/20         pozn.   D
 1948  Jindřichův Hradec, františkánský kostel sv. Kateřiny  Vm  p    II/30         pozn.  
 cca 1950  Hlasivo, Narození Panny Marie  V  p    I/8  E/E     pozn.  •
 1953  Jablonec, Nalezení sv. Kříže  trfV                pozn.  
 1953  Dobrá Voda, poutní kostel Panny Marie Bolestné  trfV                pozn.  
 1956  Záhoří, sv. Michaela  V  pk    I/11  E/E     pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 333, 524
3. Farnost Tábor. - Tábor, Proměnění Páně
4. Fotografie varhan a informace r. 2011 laskavě poskytnuté p. Milanem Svitákem. - Tábor, církev Československá
5. Fotografie varhan, r. 2011 laskavě poskytnutá p. Milanem Svitákem. - Nová Ves, sv. Kateřina
6. Internetové stránky obce Mladá Vožice. - Mladá Vožice, sv. Martin
7. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Hlasivo, Narození Panny Marie
8. Laskavé sdělení p. Milana Svitáka, r. 2010. - Drahov, Nanebevzetí Panny Marie
9. Sdělení a fotografie p. Milana Svitáka. - Mladá Vožice, sv. Martin
10. Sdělení p. Milana Svitáka, r. 2010. - Tábor - Klokoty, Matka Boží
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail