Kučera Josef ml.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:datum křtu 6. 3. 1827,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1854  Bukvice, kaple sv. Jana Nepomuckého  oP            50 zl. k. m.    pozn.  
 1855  Hradišťko, sv. Matouše  oV               pozn.  
 1855  Samšina, sv. Václava  oV               pozn.  
 1856  Kozojedy, sv. Václava  oV            10 zl. k. m.    pozn.  
 1858  Velešice, Nanebevzetí Panny Marie  oV            30 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 22, 31, 47, 82, 97
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail