Fischer Petr
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1992  Studenec, sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1995  Tábor, děkanský kostel Proměnění Páně  přtrV  e             pozn.  
 2001  Chrudim, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  V  epk    III/45  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 154, 353
2. Archiv organologa Arcidiecéze pražské, r. 2016. - Praha - Hradčany, sv. Vít, Václav a Vojtěch
3. Farnost Tábor. - Tábor, Proměnění Páně
4. Kolaudační protokol, r. 2014, Štěpán Svoboda - Trhový Štěpánov, sv. Bartoloměj
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail