Tvarůžka Martin
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 28
2. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 2, 66, 82, 89
3. Archiv organologa AP, kolaudační protokol, r. 2021. - Praha - Koloděje, Povýšení sv. Kříže
4. Archiv organologa AP. Kolaudační protokol, r.2014. - Hořešovice, sv. Petr a Pavel
5. Kolaudační protokol, 2018, archiv organologa AP. - Votice, sv. Václav
6. Kontrolní dny během opravy varhan, Štěpán Svoboda,2012. - Vitice, sv. Šimon a Juda
7. Prohlídka varhan r. 2014, Štěpán Svoboda - Klobuky, sv. Vavřinec
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail