Tvarůžka Martin
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 2009  Řepiště u Frýdku, sv. Michaela  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 28
2. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 2, 66, 82, 89
3. Archiv organologa AP, kolaudační protokol, r. 2021. - Praha - Koloděje, Povýšení sv. Kříže
4. Archiv organologa AP. Kolaudační protokol, r.2014. - Hořešovice, sv. Petr a Pavel
5. Kolaudační protokol, 2018, archiv organologa AP. - Votice, sv. Václav
6. Kontrolní dny během opravy varhan, Štěpán Svoboda,2012. - Vitice, sv. Šimon a Juda
7. Prohlídka varhan r. 2014, Štěpán Svoboda - Klobuky, sv. Vavřinec
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail