Lachmayr Johann
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:14. 2. 1850, Kremsmünster
Datum a místo úmrtí28. 5. 1915, Urfahr
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1891  Frymburk, sv. Bartoloměje  Vs  mk    II/13  E      pozn.  
 1903  Malonty, sv. Bartoloměje  V  pk    I/12  E/E     pozn.  • D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. , 0
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 501
3. Laskavé sdělení a fotografie p. Václava Marka, r. 2011. - Malonty, sv. Bartoloměj
4. NA, Katastr varhan, okr. Kaplice - Benešov nad Černou, sv. Jakub Větší
5. Schusser, F.: Varhany ve Frymburku. Frymburský zpravodaj roč.22, č. 272, listopad 2009 - Frymburk, sv. Bartoloměj
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail