Ryglevič Karel
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:5. 11. 1888,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 17
2. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 197, 287, 298
3. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex korespondence o opravě in SOkA Náchod, fond Okresní archiv Nové Město nad Metují, kart. 244, inv.č. 5/2/O – P, 1919 - 1938 - Opočno, Nejsvětější Trojice
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail