Hanisch Franz nejml. Alois
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:24. 5. 1844, Rokytnice č. 86
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Hanisch Franz ml. (Alois) - otec
2. Hanisch Franz st. (Adolf) - děd
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1910  Brno, minoritský kostel sv. Janů  přV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 216
3. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 117, 205, 207
4. Laskavé sdělení JUDr. J. Fukse, r. 2011.
5. Laskavé sdělení JUDr. J. Fukse, r. 2011.
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse dle nápisu ve varhanách. - Černovír, sv. Gothard
7. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011
8. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Památní kniha města Kostelec nad Orlicí od r. 1887, SOkA RK, fond AM Kostelec nad Orlicí, kniha 97, inv.č.176, str.237 - Kostelec nad Orlicí, sv. Jiří
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail