Hanisch Adolf
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:9. 6. 1819, Rokytnice
Datum a místo úmrtí19. 11. 1893, Letohrad
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Jiří, F.: Rokytnické varhany.. Studie k varhanním dějinám Rokytnice v Orlických horách.2007. Uloženo u autora., s. 0
2. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Kyšperk, kart. 352, kostelní účty, obdobně SOkA ÚO, fond Okresní úřad Králíky, kart. 4. - Studené, sv. Anna
3. Nápis ve varhanách - autorství i datace. - Studené, sv. Anna
4. SOkA ÚO, fond Okresní úřad Žamberk, kart. 94, Deutschrybna, 5/5/2 - Rybná nad Zdobnicí, sv. Jakub Větší
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail