TACHLOVICE
kostel sv. Jakuba
Současný stav:
Kostel se nachází na jihozápadním okraji obce, v historických pramenech uváděné poprvé r. 1234. V historii obec několikrát zpustošena, rozkvět na poč. 18. stol. Původně gotický kostel přestavěn v l. 1740 – 1744, areál kostela je památkově chráněn. V 90. letech mnohokrát vykraden.
 

© Marek Čihař
 
  
 
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   1906 Jindř. Schiffner V - I/8     ano lit E/E 
 
  
 
  Manuál
 C - f3, 54 tónů

Principal  8´

Kryt  8

Salicional  8´
Oktáva  4
Flétna  4
Doublett  2 2/3´ + 2´

  Pedál
 C - d1, 27 tónů

Subbass  16´

Bourdunbass  8´


 
 Spoj. Ped., Spoj okt. 4´, Spoj. okt. 16´
 O - Forte - Piano
 
 Zdroj: Prohlídka varhan, r. 2009.
 
 

 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail