VESELí
kaple Tří Králů
Současný stav:
velká barokní mešní kaple s věží postavená Františkem Richterem na památku katastofálního sesuvu části Kozího vrchu - postavena v místě, kde se sesuv zastavil, obdélná, s obloukovým závěrem a sedlovou střechou, fasády členěny pilastry s různě vysokými okny završenými půlkruhovými oblouky, nad rizalitovým průčelím byla hrnolová zděná zvonice s polygonální jehlancovou střechou, z pravé strany k věži přistavěna sakristie. Byla přes 5 m dlouhá, byly v ní 2 x 3 lavice a oltář.stála na V konci obce u rybníčka, od rybníčka směrem k železnici pod velko ...
 
  
 
 Varhany zanikly spolu s kaplí.
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   1818 Franz Feller z Libouchce V - I/6  mz   -  lit nE/nE 
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail