BíLý KOSTELEC
kostel sv. Havla
Současný stav:
Kostel stojí v severovýchodní části obce na vyvýšenině nad údolím potoka, obklopený bývalým hřbitovem. Podle literatury byl kostel postaven v roce 1733.

Barokní stavba se skládá z obdélné lodi a užšího odsazeného půlkruhově zakončeného presbytáře. Na severní straně presbytáře je obdélná sakristie. Loď byla plochostropá, presbytář je zaklenut valenou klenbou s konchou nad závěrem, sakristie byla původně zaklenuta křížovou klenbou. Kostel osvětlovala obdélná okna se segmentovými záklenky, tři v jižní straně a tři v severní stěně lodi, jedn ...
 
  
 
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   1718 mistr Wöhle trfV
z: Mukařov
kostel sv. Františka z Assisi
    -  lit    
   1734 Tobias Fleck V - I/6  mz  78 zl.   -  lit nE/nE 
     1770 pražský varhanář oV    7 zl. 30 kr.   -  lit    
     1791 truhlář oV     -  lit    
     1803 truhlář oV     -  lit    
     1809 neznámý oV     -  lit    
     1832 neznámý oV     -  lit    
     1863 Franz Müller oV     -  lit    
    cca 1930 Ladislav Hauser oV     -  lit    
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail