MYšENEC (MISCHENETZ)
kostel sv. Havla
Současný stav:
Obec se prvně připomíná r. 1273. Plebanie r. 1359, r. 1683 byla farnost přenesena do Protivína. Od r. 1785 sídelní kaplan, r. 1795 lokalie, od r. 1856 farnost. Matriky od r. 1784. Kostel původně románský z konce 11. stol. (dnešní sakristie a apsida), k němuž přistavěn r. 1270 dnešní kostel a věž. Opraven v 70. letech 19. stol., kdy též regotizována věž.
 
  
 
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   1904 Em. Š. Petr V - I/8  pv  2800 K   -  lit    
     1911 F. Šurát oV     -  lit    
     1912 neznámý lV     -  lit    
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail