HORNí DVOřIšTě (OBERHAID)
kostel sv. Michaela
Současný stav:
Kostel původně raně gotický,založen 1252, nově vystaven pozdně goticky na přelomu 15. a 16. stol., dokončen 1510. 1738 vyhořel, opraven a loď nově zaklenuta. Od roku 2012 patří cisterc. klášteru Vyšší Brod.
 

© Václav Marek, 03/2011
 
  
 
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   ?  neznámý P - I  mz   -  lit nE/nE 
     1764 neznámý trfV
do: Cudrovice
kostel Korunování Panny Marie
    -  lit    
  sml. 1751 F. Semrád V - I/8     ano lit E/E 
 
  
 
  Manual
 C - c3, krátká oktáva

Copul major  8´

Principal  4´

Copul minor  4´
Octav  2´
Qint  1 1/3´
Octav  1´
Mixtur  3x

  Pedal
 C - a0, krátká oktáva,12 tónů

Octavbass  8´


 
  Zdroj: Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u aut...
 
 

     1863 neznámý oMV     -  lit    
     1870 Anton Hanel oV     -  lit    
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail