VELKý ÚJEZD (GROSS AUJEZD)
kostel sv. Jakuba
Současný stav:
historie kostela není vložena
 

© farnost Velký Újezd, 06/2009
 
  
 
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   1752 Adam König V     -  lit nE/nE 
   1875 Rieger V - II/13  mk   -  lit nE/nE 
   1937 Rieger V - II/16     ano lit, lit E/E 
 
  Dispozice z r. 1937.
 
  I.manuál
 C - g3

Bourdon  16´

Principál  8´

Gamba  8´
Oktáva  4´
Flétna trubicová  4´
Mixtura  4x

  II.manuál
 C - g3

Kryt jemný  8´

Vox coelestis  8´

Flétna koncertní  8´
Principál italský  4´
Noční roh  2´
Cymbál  3x
Hoboj  8´

  Pedál
 C - f1

Subbass  16´

Oktávbas  8´

Cello  8´
Bourdonbas  16´

 
 I/I 4´, II/II 16´, II/II 4´, II/I 16´, II/I 8´,- II/I 4´, I/P 8´, II/P 8´
 P, MF, F, FF, Tutti
 VK1
 tremolo II.man.
 Crescendo válec
 vyp. RR, vyp. jazyků
 automat.anulátor pedálu u kolektivů
 Riegerův návrh z r. 1936 přepracoval tehdejší kolaudátor varhan P. Vlk z Hodolan
 
 Zdroj: Sdělení p. Františka Tomka.
 
 

     2008 - 2009 Ivo Roháč oV     -  lit    
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail