Rieger, Gebrüder Rieger, Rieger-Kloss
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1873,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Krnov
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1886  Olomouc, dóm sv. Václava  V  m-Bkk  145  III/50  E/E     pozn.  
 1888  Jablonec nad Nisou, sv. Anny  V  mk    II/14  E/E  3540 zl.    pozn.  
 1888  Polubný, Narození sv. Jana Křtitele  V  mk    II/20  E/E     pozn.   D
 1893  Jistebsko, sv. Josefa  V      I/10  ?/?  2080 zl.    pozn.  
 1894  Králíky, farní kostel sv. Michaela archanděla  oV               pozn.  
 1895  Karlovice u Bruntálu, sv. Jana Nepomuckého  V        ?/?  2020 zl.    pozn.  
 1896  Praha - Vinohrady, synagoga  V  p  523  III/38  nE/nE     pozn.  
 1897  Polubný, Narození sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1900  Vimperk, Navštívení Panny Marie  V  pk    II/15  E/E     pozn.  
 1902  Jablonec nad Nisou, sv. Anny  oV               pozn.  
 1902  Rádlo, kaple Nejsvětější Trojice  V      I/10  E/E     pozn.  
 1903  Jablonec nad Nisou, synagoga  V  pk    II  nE/nE     pozn.  
 1906  Želkovice, sv. Petra a Pavla  oV            186 K    pozn.  
 1907  Liběšice, sv. Martina  V    1351  I/12  E/E  2100 K    pozn.  
 1908  Štoky, sv. Jakuba  V  pk    I/11  E/E     pozn.  
 1909  Polubný, Narození sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1909  Libořice, Nanebevzetí Panny Marie  nV      I/10  ner      pozn.  
 1914  Jablonec nad Nisou, sv. Anny  oV               pozn.  
 1919  Tištín, sv. Petra a Pavla  V  pk    II/13  ?/?     pozn.  
 1926  Praha - Lhotka, Panny Marie Královny Míru  V  pk  2233  II/19  E/E     pozn.  
 1929  Vilémov, sv. Václava  Vs  pk    II/12  E      pozn.  
 1930  Praha - Nové Město, františkánský kostel Panny Marie Sněžné  Vs  pk  2438  II/30  E      pozn.  
 circa 1934  Jablonec nad Nisou, Nejsvětějšího Srdce Páně  V  pk    III/43  E/E     pozn.  
 1935  Žatec, Nanebevzetí Panny Marie  noV               pozn.  
 1936  Broumov, klášter benediktinů - kostel sv. Vojtěcha  Vs  pv    II/30  E      pozn.  
 1941  Jablonec nad Nisou, sv. Anny  oV            37 říš. M    pozn.  
 1952  Bohdalice, Nanebevzetí Panny Marie  Vs  pk    II/23  ?      pozn.  
 1953  Brno, sv. Michala  Vs    3156  III/47  E      pozn.  
 1983  Praha - Motol, krematorium  V  u  3536  II/5  E/E     pozn.  
 1994  Praha - Nové Město, františkánský kostel Panny Marie Sněžné  přV  ek    II/30  E      pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1
3. Bohumil, L.: Varhany v zaniklých kostelích Prachaticka. Zlatá Stezka 29, s. 8
4. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 21, 22, 22
5. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 132, 132, 132, 132, 133, 134, 139, 141, 141, 141, 143, 147, 147, 149
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 25, 27, 41, 42, 60, 61
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 28
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 57, 79, 110
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 33, 66, 70, 73, 84, 85, 96, 102, 129, 133
10. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 40, 43, 73, 216
11. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 101, 48,49, 57, 61, 69, 71, 74, 83
12. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 33, 44, 50, 55, 57, 58, 59
13. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 20, 26, 28, 31, 37, 42, 52, 78, 86, 87, 94
14. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 26, 41, 43
15. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 29
16. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
17. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 22, 24, 36, 144, 152, 186, 204, 211
18. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 96, 99
19. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 186, 188,189, 192,193
20. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 122, 223, 290, 341, 779, 858, 1026, 1161
21. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
22. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 150, 160, 184, 187, 195, 208, 212, 225, 227, 233, 255, 257, 271
23. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 169, 175, 179, 181, 184, 188, 189, 194, 195, 195, 197, 198
24. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 37
25. Tomší, L. - Tomíček, J.: Varhany Liberecka. Chrastava 1995, s. 0
26. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 9, 25, 29,30, 32, 44
27. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 36, 37, 44, 54, 66, 67, 71, 75, 90, 97, 117, 119, 122, 125, 138, 150, 166, 173, 186, 196, 204, 231, 246, 266, 270, 284, 299, 300, 309, 315, 321, 333, 338, 361, 364, 384, 410, 418, 424, 430
28. Vít, H. - Tomáš, H.: Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce. NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, s. 64
29. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97
30. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 10, 12, 24, 24, 24
31. Archiv organologa Arcidiecéze pražské. - Praha - Vinohrady, sv. Ludmila
32. Archiv Š. Svobody. - Praha - Žižkov, sv. Kříž
33. Dokumentace nálezového stavu varhan, Jan Esterle, 2017. - Čáslav,
34. Dokumentace varhan, r. 2014, Štěpán Svoboda - Rapotín, Nanebevzetí Panny Marie
35. Fotografie varhan, r. 2011. Katastr varhan, okr. Kraslice. - Liboc, Nejsvětější Trojice
36. Katalog firmy Rieger-Kloss. - České Budějovice, Otokar Jeremiáš
37. Katastr varhan, karton 614. - Boletice, sv. Mikuláš
38. Katastr varhan, karton 615. - Tábor,
39. Katastr varhan, okr. Budějovice - Slavkov na Šumavě, sv. Bartoloměj
40. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 401 - Jindřichovice pod Smrkem, Nejsvětější Trojice
41. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 402 - Ves, sv. Vavřinec
42. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 403 - Frýdlant, Nalezení sv. Kříže
43. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 404 - Horní Řasnice, Neposkvrněné početí Panny Marie
44. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 405 - Mníšek, sv. Mikuláš
45. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 406 - Dolní Pertoltice, sv. Jošt
46. Katastr varhan, okr. Liberec, fol. 306 - Vratislavice, Nejsvětější Trojice
47. Katastr varhan. - Chlístov, Povýšení sv. Kříže
48. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - Luhačovice, sv. Josef
49. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1972,1999) - Rýmařov, sv. Michael Archanděl
50. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1973,1998) - Břeclav,
51. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1976,1991) - Opava, sv. Vojtěch
52. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1976,1998) - Bludovice, slezská církev evangelická a.v.
53. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1978,1996) - Opava, sv. Vojtěch
54. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1979,1993) - Holešov, Nanebevzetí Panny Marie
55. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1981,2006) - Kroměříž,
56. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1993) - Šumperk,
57. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 2001) - Frýdlant nad Ostravicí, sv. Bartoloměj
58. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013. - Zábřeh, sv. Bartoloměj
59. Laskavé sdělení Elišky Novákové, r. 2012. - Miroslav,
60. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. SOkA ÚO, OÚ Žamberk, kart. 114 - Králíky, sv. Michael Archanděl
61. Laskavé sdělení Tomáše Vrby z 2.8.2019 - Svitavy, sv. Josef
62. Laskavé sdělení p. Karola Frydrycha - Žarošice, sv. Anna
63. Laskavé sdělení pana Jana Celého - kronikáře obce Lipovec. - Lipovec, Narození Panny Marie
64. NA, Rekviziční katastr, vik. Chomutov - Boleboř, sv. Mikuláš
65. NA, Rekviziční katastr, vik. Domažlice - Všeruby, sv. Michal
66. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Strupčice, sv. Václav
67. Opusový seznam Rieger - Kloss - Moravské Budějovice, sv. Jiljí
68. Opusový seznam Rieger-Kloss. - Horní Bečva, sv. Jan a Pavel
69. Opusový seznam Rieger. - Pitárné, Navštívení Panny Marie
70. Opusový seznam firmy - datace. - Poběžovice, Nanebevzetí Panny Marie
71. Opusový seznam firmy Gebrüder Rieger. - Olešnice, sv. Vavřinec
72. Opusový seznam firmy Gebrüder Rieger. Laskavé sdělení T. Vrby z r. 2019. - Svitavy, Navštívení Panny Marie
73. Opusový seznam firmy Rieger. - Opava - Kateřinky, sv. Kateřina Alexandrijská
74. Opusový seznam firmy. - Mušov, sv. Linhart
75. Pamětní kniha farnosti. - Hostouň, sv. Jakub
76. Prohlídka nástroje, 2015, Štěpán Svoboda - Praha - Hradčany,
77. Prohlídka varhan r. 2014, Štěpán Svoboda - Staré Lublice, sv. Florián
78. Prohlídka varhan, leden 2013, Štěpán Svoboda. Opusový seznam Rieger. - Terezín, Vzkříšení Páně
79. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2011 - Tachov, Nanebevzetí Panny Marie
80. Prohlídka varhan, Štěpán Svoboda, r. 1999 - Praha - Nové Město, sv. Kliment
81. Rekviziční katastr, vik. Kadaň, fol. 90 - Soběsuky, sv. Martin
82. Rekviziční katastr. - Český Dub, sv. Duch
83. SOkA Hodonín, Oú-H, č. kart. 1201. Laskavé sdělení MgA. Marcely Dvořanové - Vnorovy, sv. Alžběta
84. Sdělení p. Františka Tomka. - Velký Újezd, sv. Jakub
85. Sdělení varhanáře V. Slavíka, r. 2014 - Horní Suchá, sv. Josef
86. Svatohostýnské varhany, článek na www.hostyn.cz - Svatý Hostýn, Nanebevzetí Panny Marie
87. Zatím jen fotografie. - Olomouc, sv. Jan Sankander
88. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1995
89. http://www.farnostvelkyujezd.wz.cz/Kronika%20farnosti/zibrid/2009_Historie_varhan.html - Velký Újezd, sv. Jakub
90. http://www.varhany-trebic-martin.cz/index.php/historie - Třebíč, sv. Martin
91. prohlídka varhan, květen 2007 - Kamenice, sv. František z Assisi
92. prohlídka varhan, r. 2008 - Praha - Malá Strana,
93. www.ponca-organs.com - Krnov - Chomýž, Panna Maria
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail