Rieger, Rieger-Kloss
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Krnov
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Rychvald u Karviné, sv. Anny  V      ?/?  ?/?     pozn.  
   ?  Praha - Hradčany, Všech Svatých  V  mk    II/12  ?/?     pozn.  
 1884  Praha - Smíchov, sv. Václava  V  Bk  122  III/33  E/E  9000 zl.    pozn.  •
 1887  Praha - Nové Město, sv. Štěpána  V    185  II/25  E/E  6400 fl.    pozn.  
 1888  Jablonec nad Nisou, sv. Anny  V  mk    II/14  E/E  3540 zl.    pozn.  
 1888  Polubný, Narození sv. Jana Křtitele  V  mk    II/20  E/E     pozn.   D
 1893  Jistebsko, sv. Josefa  V      I/10  ?/?  2080 zl.    pozn.  
 1894  Králíky, farní kostel sv. Michaela archanděla  oV               pozn.  
 1895  Karlovice u Bruntálu, sv. Jana Nepomuckého  V        ?/?  2020 zl.    pozn.  
 1897  Polubný, Narození sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1900  Vimperk, Navštívení Panny Marie  V  pk    II/15  E/E     pozn.  
 1902  Jablonec nad Nisou, sv. Anny  oV               pozn.  
 1902  Rádlo, kaple Nejsvětější Trojice  V      I/10  E/E     pozn.  
 1903  Jablonec nad Nisou, synagoga  V  pk    II  nE/nE     pozn.  
 1908  Štoky, sv. Jakuba  V  pk    I/11  E/E     pozn.  
 1912  Bitozeves, sv. Michala  oV            300 K    pozn.  
 1914  Jablonec nad Nisou, sv. Anny  oV               pozn.  
 1919  Tištín, sv. Petra a Pavla  V      II/13  ?/?     pozn.  
 1925  Karlovy Vary, Grandhotel Pupp  V      III/57  ?/?     pozn.  •
 1929  Vilémov, sv. Václava  Vs  pk    II/12  E      pozn.  
 1930  Praha - Nové Město, františkánský kostel Panny Marie Sněžné  Vs  pk  2438  II/30  E      pozn.  
 1932  Valašské Klobouky, Nalezení sv. Kříže  Vs      II/20  E      pozn.  
 circa 1934  Jablonec nad Nisou, Nejsvětějšího Srdce Páně  V  pk    III/43  E/E     pozn.  
 1935  Kostelní, sv. Jiljí  přV      I/8  E/E  10496 Kč    pozn.   D
 1935  Karviná, sv. Petra z Alkantary  V      ?/?  E/E     pozn.  
 1936  Broumov, klášter benediktinů - kostel sv. Vojtěcha  Vs  pv    II/30  E      pozn.  
 1941  Jablonec nad Nisou, sv. Anny  oV            37 říš. M    pozn.  
 1952  Bohdalice, Nanebevzetí Panny Marie  Vs  pk    II/23  ?      pozn.  
 1963  Rybí u Štramberka, Nalezení sv. Kříže  V      ?/?  E/E     pozn.  
 1994  Praha - Nové Město, františkánský kostel Panny Marie Sněžné  přV  ek    II/30  E      pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1
3. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 21, 22, 22
4. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 132, 132, 132, 132, 133, 134, 139, 141, 141, 141, 143, 147, 147, 149
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 25, 27, 41, 42, 60, 61
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 28
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 57, 79, 110
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 33, 66, 70, 73, 84, 85, 96, 102, 129, 133
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 40, 43, 73
10. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 48,49, 57, 61, 69, 71, 74, 83, 101
11. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 33, 44, 50, 55, 57, 58, 59
12. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 20, 26, 28, 31, 37
13. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 26, 41, 43
14. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 29
15. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
16. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 22, 24, 36, 144, 152, 186, 204, 211
17. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 96, 99
18. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 186, 188,189, 192,193
19. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 122, 290, 779, 1026, 1161
20. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
21. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 150, 160, 184, 187, 195, 208, 212, 225, 227, 233, 255, 257, 271
22. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 169, 175, 179, 181, 184, 188, 189, 194, 195, 195, 197, 198
23. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 37
24. Tomší, L. - Tomíček, J.: Varhany Liberecka. Chrastava 1995, s. 0
25. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 9, 25, 29,30, 32, 44
26. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 36, 37, 44, 54, 66, 67, 71, 75, 90, 97, 117, 119, 122, 125, 138, 150, 166, 173, 186, 196, 204, 231, 246, 266, 270, 284, 299, 300, 309, 315, 321, 333, 338, 361, 364, 384, 410, 418, 424, 430
27. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 70, 72, 73, 78, 80, 83, 85, 86, 89, 94, 95, 96, 97
28. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 9, 10, 12, 24, 24, 24
29. Archiv organologa Arcidiecéze pražské. - Praha - Vinohrady, sv. Ludmila
30. Archiv Š. Svobody. - Praha - Žižkov, sv. Kříž
31. Dokumentace varhan, r. 2014, Štěpán Svoboda - Rapotín, Nanebevzetí Panny Marie
32. Fotografie varhan, r. 2011. Katastr varhan, okr. Kraslice. - Liboc, Nejsvětější Trojice
33. Katalog firmy Rieger-Kloss. - České Budějovice, Otokar Jeremiáš
34. Katastr varhan, karton 614. - Boletice, sv. Mikuláš
35. Katastr varhan, karton 615. - Tábor,
36. Katastr varhan. - Chlístov, Povýšení sv. Kříže
37. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - Luhačovice, sv. Josef
38. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1972,1999) - Rýmařov, sv. Michael Archanděl
39. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1973,1998) - Břeclav,
40. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1976,1991) - Opava, sv. Vojtěch
41. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1976,1998) - Bludovice, slezská církev evangelická a.v.
42. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1978,1996) - Opava, sv. Vojtěch
43. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1979,1993) - Holešov, Nanebevzetí Panny Marie
44. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1981,2006) - Kroměříž,
45. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1993) - Šumperk,
46. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 2001) - Frýdlant nad Ostravicí, sv. Bartoloměj
47. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013. - Zábřeh, sv. Bartoloměj
48. Laskavé sdělení Elišky Novákové, r. 2012. - Miroslav,
49. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. SOkA ÚO, OÚ Žamberk, kart. 114 - Králíky, sv. Michael Archanděl
50. Laskavé sdělení p. Karola Frydrycha - Žarošice, sv. Anna
51. Laskavé sdělení pana Jana Celého - kronikáře obce Lipovec. - Lipovec, Narození Panny Marie
52. NA, Rekviziční katastr, vik. Chomutov - Boleboř, sv. Mikuláš
53. NA, Rekviziční katastr, vik. Domažlice - Všeruby, sv. Michal
54. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Strupčice, sv. Václav
55. Opusový seznam Rieger - Kloss - Moravské Budějovice, sv. Jiljí
56. Opusový seznam Rieger-Kloss. - Olomouc, sv. Michal
57. Opusový seznam Rieger. - Nové Oldřůvka, sv. Jan Křtitel
58. Opusový seznam firmy - datace. - Poběžovice, Nanebevzetí Panny Marie
59. Opusový seznam firmy. - Mušov, sv. Linhart
60. Prohlídka nástroje, 2015, Štěpán Svoboda - Praha - Hradčany,
61. Prohlídka varhan r. 2014, Štěpán Svoboda - Staré Lublice, sv. Florián
62. Prohlídka varhan, leden 2013, Štěpán Svoboda. Opusový seznam Rieger. - Terezín, Vzkříšení Páně
63. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2011 - Tachov, Nanebevzetí Panny Marie
64. Prohlídka varhan, Štěpán Svoboda, r. 1999 - Praha - Nové Město, sv. Kliment
65. Rekviziční katastr. - Český Dub, sv. Duch
66. SOkA Hodonín, Oú-H, č. kart. 1201. Laskavé sdělení MgA. Marcely Dvořanové - Vnorovy, sv. Alžběta
67. Sdělení p. Františka Tomka. - Velký Újezd, sv. Jakub
68. Svatohostýnské varhany, článek na www.hostyn.cz - Svatý Hostýn, Nanebevzetí Panny Marie
69. Zatím jen fotografie. - Olomouc, sv. Jan Sankander
70. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1995
71. http://www.farnostvelkyujezd.wz.cz/Kronika%20farnosti/zibrid/2009_Historie_varhan.html - Velký Újezd, sv. Jakub
72. http://www.varhany-trebic-martin.cz/index.php/historie - Třebíč, sv. Martin
73. prohlídka varhan, květen 2007 - Kamenice, sv. František z Assisi
74. prohlídka varhan, r. 2008 - Praha - Malá Strana,
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail