Rieger, Rieger-Kloss
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Krnov
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1885  Humpolec, děkanský kostel sv. Mikuláše  V  mk  131  II/16  nE/trf-E     pozn.  
 1887  Bohušov, sv. Martina  V    187  II  nE       
 1889  Vrchlabí, děkanský kostel sv. Vavřince  V  mk    II/22  E/E     pozn.  
 1894  Čermná, sv. Václava  V  mk  414  I/5  E/E     pozn.  
 1898  Vrchlabí, klášter augustiniánů - kostel sv. Augustina  V  mk  666  II/17  E/E     pozn.  
 1898  Ostrava, sv. Václava  V  mk  672  II/15  nE/nE     pozn.  
 1901  Chlístov, Povýšení sv. Kříže  V  mk    I/9  ?/?     pozn.  
 1902  Žacléř, Nejsvětější Trojice  V  pv  885  II/22  E/E     pozn.  •
 1902  Prostřední Lipka, Neposkvrněného početí Panny Marie  P  pk  943  I/5  E/E     pozn.  
 1903  Červený Potok, Navštívení Panny Marie  V  pk  1069  I/9  E/E     pozn.  •
 1906  Prosečné, sv. Alžběty Uherské  V  pk  1284  I/10  E/E     pozn.   D
 1906  Kuks, zámecký kostel Nejsvětější Trojice  Vs  pk  1309  II/16  E      pozn.  
 1910  Rychnov nad Malší, sv. Ondřeje  V  p  1631  I/10  ?/?     pozn.  
 1911  Andělka, sv. Anny  V  pk  1760  I/9  E/E     pozn.  
 1913  Košíře, Narození Panny Marie  V  pk  1890  I/6  E/E     pozn.   D
 1913  Květná, sv. Vavřince  V  pk  1943  I/11  E/E     pozn.  
 1917  Liběchov, sv. Havla  Vs  p  2066  II/14  E   6688 K    pozn.  
 1925  Huntířov, sv. Jana Nepomuckého  V  pk  2203  I/8  E-trf/trf-E     pozn.  
 1927  Žichlínek, Narození sv. Jana Křtitele  Vs  pk  2267  I/10  E      pozn.  
 1929  Tachov, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  Vs  pk  2384  II/31  E      pozn.  
 1930  Horní Vidim, sv. Martina  Vs  pk  2468  I/9         pozn.  
 1932  Rudník, sv. Václava  V  pk  2557  II/15  E/E     pozn.  •
 1934  České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše  přV               pozn.  
 1936  Skuhrov, sv. Jana Nepomuckého  V  pk  2714  I/8  E/E     pozn.  
 1937  Větřní, sv. Jana Nepomuckého  V  ep    III/27         pozn.  
 1937  Černilov, děkanský kostel Nalezení sv. Štěpána  V  pk  2777  II/17  E/E  44640 Kč    pozn.  
 1937  Místek, sv. Jana a Pavla  V  pk  2796  II/32  E/E     pozn.  
 1947  Hořičky, sv. Ducha  V  pk  3036  II/25  E/E     pozn.  
 1948  Příbram - Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie  V  ek    III/37  ?/?     pozn.  
 1985  Broumov, klášter benediktinů - kostel sv. Vojtěcha  přtrV  e             pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1
3. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 21, 22, 22
4. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 132, 132, 132, 132, 133, 134, 139, 141, 141, 141, 143, 147, 147, 149
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 25, 27, 41, 42, 60, 61
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 28
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 57, 79, 110
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 33, 66, 70, 73, 84, 85, 96, 102, 129, 133
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 40, 43, 73, 216
10. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 48,49, 57, 61, 69, 71, 74, 83, 101
11. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 33, 44, 50, 55, 57, 58, 59
12. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 20, 26, 28, 31, 37, 42, 52, 78
13. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 26, 41, 43
14. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 29
15. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
16. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 22, 24, 36, 144, 152, 186, 204, 211
17. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 96, 99
18. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 186, 188,189, 192,193
19. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 122, 223, 290, 341, 779, 858, 1026, 1161
20. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
21. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 150, 160, 184, 187, 195, 208, 212, 225, 227, 233, 255, 257, 271
22. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 169, 175, 179, 181, 184, 188, 189, 194, 195, 195, 197, 198
23. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 37
24. Tomší, L. - Tomíček, J.: Varhany Liberecka. Chrastava 1995, s. 0
25. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 25, 29,30, 9, 32, 44
26. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 36, 37, 44, 54, 66, 67, 71, 75, 90, 97, 117, 119, 122, 125, 138, 150, 166, 173, 186, 196, 204, 231, 246, 266, 270, 284, 299, 300, 309, 315, 321, 333, 338, 361, 364, 384, 410, 418, 424, 430
27. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97
28. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 10, 12, 24, 24, 24
29. Archiv organologa Arcidiecéze pražské. - Praha - Vinohrady, sv. Ludmila
30. Archiv Š. Svobody. - Praha - Žižkov, sv. Kříž
31. Dokumentace nálezového stavu varhan, Jan Esterle, 2017. - Čáslav,
32. Dokumentace varhan, r. 2014, Štěpán Svoboda - Rapotín, Nanebevzetí Panny Marie
33. Fotografie varhan, r. 2011. Katastr varhan, okr. Kraslice. - Liboc, Nejsvětější Trojice
34. Katalog firmy Rieger-Kloss. - České Budějovice, Otokar Jeremiáš
35. Katastr varhan, karton 614. - Boletice, sv. Mikuláš
36. Katastr varhan, karton 615. - Tábor,
37. Katastr varhan, okr. Budějovice - Slavkov na Šumavě, sv. Bartoloměj
38. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 401 - Jindřichovice pod Smrkem, Nejsvětější Trojice
39. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 402 - Ves, sv. Vavřinec
40. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 403 - Frýdlant, Nalezení sv. Kříže
41. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 404 - Horní Řasnice, Neposkvrněné početí Panny Marie
42. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 405 - Mníšek, sv. Mikuláš
43. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 406 - Dolní Pertoltice, sv. Jošt
44. Katastr varhan, okr. Liberec, fol. 306 - Vratislavice, Nejsvětější Trojice
45. Katastr varhan. - Chlístov, Povýšení sv. Kříže
46. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - Luhačovice, sv. Josef
47. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1972,1999) - Rýmařov, sv. Michael Archanděl
48. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1973,1998) - Břeclav,
49. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1976,1991) - Opava, sv. Vojtěch
50. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1976,1998) - Bludovice, slezská církev evangelická a.v.
51. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1978,1996) - Opava, sv. Vojtěch
52. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1979,1993) - Holešov, Nanebevzetí Panny Marie
53. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1981,2006) - Kroměříž,
54. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1993) - Šumperk,
55. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 2001) - Frýdlant nad Ostravicí, sv. Bartoloměj
56. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013. - Zábřeh, sv. Bartoloměj
57. Laskavé sdělení Elišky Novákové, r. 2012. - Miroslav,
58. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. SOkA ÚO, OÚ Žamberk, kart. 114 - Králíky, sv. Michael Archanděl
59. Laskavé sdělení p. Karola Frydrycha - Žarošice, sv. Anna
60. Laskavé sdělení pana Jana Celého - kronikáře obce Lipovec. - Lipovec, Narození Panny Marie
61. NA, Rekviziční katastr, vik. Chomutov - Boleboř, sv. Mikuláš
62. NA, Rekviziční katastr, vik. Domažlice - Všeruby, sv. Michal
63. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Strupčice, sv. Václav
64. Opusový seznam Rieger - Kloss - Moravské Budějovice, sv. Jiljí
65. Opusový seznam Rieger-Kloss. - Olomouc, sv. Michal
66. Opusový seznam Rieger. - Nové Oldřůvka, sv. Jan Křtitel
67. Opusový seznam firmy - datace. - Poběžovice, Nanebevzetí Panny Marie
68. Opusový seznam firmy Rieger. - Opava - Kateřinky, sv. Kateřina Alexandrijská
69. Opusový seznam firmy. - Mušov, sv. Linhart
70. Prohlídka nástroje, 2015, Štěpán Svoboda - Praha - Hradčany,
71. Prohlídka varhan r. 2014, Štěpán Svoboda - Staré Lublice, sv. Florián
72. Prohlídka varhan, 2019, ŠS. - Albrechtice nad Vltavou, sv. Petr a Pavel
73. Prohlídka varhan, leden 2013, Štěpán Svoboda. Opusový seznam Rieger. - Terezín, Vzkříšení Páně
74. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2011 - Tachov, Nanebevzetí Panny Marie
75. Prohlídka varhan, Štěpán Svoboda, r. 1999 - Praha - Nové Město, sv. Kliment
76. Rekviziční katastr, vik. Kadaň, fol. 90 - Soběsuky, sv. Martin
77. Rekviziční katastr. - Český Dub, sv. Duch
78. SOkA Hodonín, Oú-H, č. kart. 1201. Laskavé sdělení MgA. Marcely Dvořanové - Vnorovy, sv. Alžběta
79. Sdělení p. Františka Tomka. - Velký Újezd, sv. Jakub
80. Sdělení varhanáře V. Slavíka, r. 2014 - Horní Suchá, sv. Josef
81. Svatohostýnské varhany, článek na www.hostyn.cz - Svatý Hostýn, Nanebevzetí Panny Marie
82. Zatím jen fotografie. - Olomouc, sv. Jan Sankander
83. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1995
84. http://www.farnostvelkyujezd.wz.cz/Kronika%20farnosti/zibrid/2009_Historie_varhan.html - Velký Újezd, sv. Jakub
85. http://www.varhany-trebic-martin.cz/index.php/historie - Třebíč, sv. Martin
86. prohlídka varhan, květen 2007 - Kamenice, sv. František z Assisi
87. prohlídka varhan, r. 2008 - Praha - Malá Strana,
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail