UHERSKý BROD (UNGRISCH BROD)
chrám Mistra Jana Husa
Současný stav:
Původní kostel sv. Jana Křtitele. Zrušen v r. 1784. Církví husitskou využíván od r. 1920.
 
  
 
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   ?  Josef Melzer V - II/11  pv   -  lit E/E 
     2012 neznámý genoV     -  lit    
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail