DUBEC (TUTZ)
kostel sv. Michaela archanděla
Současný stav:
historie kostela není vložena
 
  
 
 http://www.dubecsobe.cz/historie-kostela-varhany.php:

Z roku 1878 za působení faráře Antonína Geberta se zachoval návrh na celkovou obnovu kostelního mobiliáře, který zahrnoval i opravu Gartnerových varhan. Ta byla skutečně provedena v roce 1883. Roku 1904 za faráře Václava Koláře měla být zahájena jejich kompletní rekonstrukce. Nakonec bylo rozhodnuto vyrobit varhany nové.Postavení nových varhan bylo svěřeno varhanáři M. Zausovi z Chebu. Ten slíbil odebrat staré varhany (patrně kvůli cínovým píšťalám) a zaplatit za ně 90 korun. Nové varhany slíbil vyrobit za částku 1.906 korun a dodat je do 19. února 1905. Jelikož varhanář Zaus zemřel, byla práce svěřena varhanáři Jindřichu Schiffnerovi.

 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   1738 Egidius Gartner V  mz  31 zl. 15 kr.   -  lit, lit ?/? 
   1905 Heinrich Schiffner V - I  ? ?    -  lit ?/? 
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail