TěšETICE
kostel Nejsvětější Trojice
Současný stav:
historie kostela není vložena
 

© Eliška Nováková, 11/2011
 
  
 
 Sdělení Elišky Novákové, r. 2012:
Varhany jsou umístěny v zábradlí kůru. Jsou funkční, mají jeden manuál a 8 znějících rejstříků. Tónová a rejstříková traktura je mechanická a vzdušnice jsou zásuvkové. Varhany negativně reagují na změnu počasí (vlhko x sucho). Hrací stůl varhan je umístěn mezi hlavní skříní varhan a pedálem. Varhaník vidí na oltář od hracího stolu. Lavice se dá vyjmout a posunovat dopředu. Měch stojí samostatně za varhanami (dnes je poháněn motorem). Používají se při nedělních bohoslužbách a při významných událostech (svatby, pohřby,…).
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   1825 Ignác Reinold V - I/8     ano lit E/E 
 
  
 
  Manuál
 C - c3, krátká oktáva

Copula major  8´

Principal  4´

Copul minor  4´
Quint  3´
Oktav  2´
Mixtur  1 1/3´, 3x

  Pedál
 C - a0

Principal Bass  8´

Violon Bass  4´


 
  Zdroj: Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Va...
 
 

     1847 Claudius Kaps oV    120 zl. k. m.   -  lit    
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail