Hanisch Amadeus
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:6. 6. 1812, Vrchní Orlice
Datum a místo úmrtí21. 9. 1894, Rychnov nad Kněžnou
Sňatek, datum, místo   Anna Králová ( 1821 - ? ), 19. 2. 1843, Rychnov nad Kněžnou
Příbuzenské vztahy 1. Anton Hanisch ( 29. 11. 1771 - ? )  - otec - rolník ve Vrchní Orlici č. p. 65
2. Theresa, roz. Luchsová ( 21. 9. 1781 - ? )  - matka - pocházela z Lichtenwalde v Kladsku
Dílna - vyučen Spanel Georg ml. Johann - pravděpodobně
           - převzal
           - místo Rychnov nad Kněžnou, nejpozději od r. 1843
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1856  Svatojánský Újezd, sv. Jana Křtitele  oP            10 zl. k. m.    pozn.  
 *1860  Hlušice u Nového Bydžova, sv. Václava  V  mz    I/9  nE/nE  630 zl.    pozn.  
 1874  Sruby, Nanebevstoupení Páně  oP      I/6         pozn.  
 1874  Skořenice, sv. Maří Magdaleny  V  mz    II/17  E/E  1350 zl. v. m.    pozn.  •
 cca 1876  Slatina, sv. Petra a Pavla  +ped  mz    I/5         pozn.   D
 1881  Černíkovice, farní kostel Povýšení sv. Kříže  oV            94 zl.    pozn.  
 ? 1886  Choceň, děkanský kostel sv. Františka Serafínského  přV            1352 zl.    pozn.  
 1887  Běstovice, Všech Svatých  noV  mz    I/8      49 zl.    pozn.   D
 1887  Hemže, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie  noV            5 kr.    pozn.  
 1890  Hemže, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV  mz    II/12         pozn.  
 1894  Černíkovice, farní kostel Povýšení sv. Kříže  V  mz    I/9  nE/nE  500 zl.    pozn.   D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Rychnovské varhany. Orlické hory a Podorlicko, sv. 13, 2005, s. 85, 86, 104, 104, 104, 104, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 106, 106, 106, 107, 107, 107, 107, 108, 108, 108, 108, 108, 109, 109, 109, 110, 110, 110, 111
2. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. , 0
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 27, 91
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 220, 336, 342, 344
5. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Kyšperk, kniha 11878, Rechnungen der Nekořer Kirche vom Jahre 1866 bis 1920 - Nekoř, sv. Mikuláš
7. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 150 - Choceň, sv. František Serafínský
8. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 152, inv. 962, Běstovice - Hemže, Nanebevzetí Panny Marie
9. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 153, inv. 964 - Běstovice, Všech Svatých
10. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOkA ÚO fond FÚ Skořenice, kostelní účty 1852-1898 - Skořenice, sv. Maří Magdalena
11. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - Orlické Záhoří, sv. Jan Křtitel
12. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - Sruby, Nanebevstoupení Páně
13. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 157, dopis Amadea Hanische z 6.6.1878 - Sruby, Nanebevstoupení Páně
14. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA RK, fond Archiv fary Vamberk, kart. 599, inv.č. 2257, sign. 112, Inventáře 1783-1943 - Vamberk, sv. Prokop
15. Laskavé sdělení Jiřího Fukse, 2013. - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
16. Rekviziční katastr - velikost nástroje. - Police nad Metují, Nanebevzetí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail