HEMžE (HEMZ)
poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Současný stav:
historie kostela není vložena
 

© Jiří Fuks, 04/2006
 
  
 
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
  cca 1750 kralický varhanář V - II/11     ano lit E-př/E 
 
  Dispozice dle popisu a rozpočtu Amanda Hanische z r. 1887.
 
  Manuál
 C - c3, 45 tónů

Principal  4´

Octav  2´

Fugara  4´
Nasadqünt  3´
Rauschqünt  1 1/2´, 2x
Mixtur  3x
Flaut  8´

  Positiv
 C - c3, 45 tónů

Flaut  8´

Flaut  4´


  Pedál
 18 tónů

Subbass  16´

Octavbass  8´


 Hanisch patrně opomněl zapsat 7. rejstřík v manuálu, který prokazatelně na vzdušnici byl - dle popisu A. Červenky z r. 1883 i později např. 1897 od J. Mácala jím byl dřevěný krytý 8´rejstřík.
 
 Zdroj: Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 152, inv. 962, Běstovice
 
 

     1883 Alois Červenka noV    82 zl.   -  lit    
     27. 12. 1887 Amadeus Hanisch noV    424 zl. 5 kr.   -  lit    
     26. 10. 1890 Amadeus Hanisch oV - II/12  mz   -  lit    
     1897 Jan Mácal noV    85 zl.   -  lit    
     1899 Jan Mácal oV    85 zl.   -  lit    
     1911 Josef Kobrle oV    627 K   -  lit    
     1913 Josef Kobrle noV     -  lit    
     11. 9. 1995 21. 12. 1995 Josef Poukar oV     -  lit    
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail