Kobrle Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:16. 10. 1851, Stará Lomnice čp. 55
Datum a místo úmrtí8. 3. 1919, -
Sňatek, datum, místo  1.  Barbora Fučíková, 1877
2.  Anna Kuntová, 1886
Příbuzenské vztahy 1. Kobrle František - otec
Dílna - vyučen
           - převzal Kobrle František
           - místo Lomnice nad Popelkou, od. r. 1876
           - vyučil Ženatý Josef
           - předal Ženatý - Kunt
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1881  Sedličky, Všech Svatých  V  mk    I/6  E/E  625 zl. v. m.    pozn.   D
 1883  Jičín, sv. Jakuba Většího  oV            175 zl.    pozn.  
 1883  Jičín, gymnázium  V  mk    I/8  nE/nE     pozn.   D
 1883  Svatojánský Újezd, sv. Jana Křtitele  nV            700 zl. v. m.    pozn.  
 1885  Robousy, Nalezení sv. Kříže  oV               pozn.  
 1885  Stupná, sv. Maří Magdaleny  rV            65 zl.    pozn.  
 1886  Rovensko pod Troskami, sv. Václava  přV            530 zl. v. m.    pozn.  
 1887  Jičíněves, zámecká kaple sv. Antonína Paduánského  V  mk    I/4  ?/?  467 zl.    pozn.   D
 1887  Stará Paka, sv. Vavřince  nV  mk    II/9  ner   1437 zl. v. m.    pozn.  •
 1888  Jičín, učitelský ústav  V  m    I/2  nE/nE     pozn.  
 1888  Psinice, kaple sv. Jiří  V  mk    I/6  E/E  790 zl.    pozn.   D
 1889  Nová Paka, sv. Mikuláše  V  mk    II/10  E/E  1536 zl. v. m.    pozn.   D
 1889  Robousy, Nalezení sv. Kříže  oV               pozn.  
 1890  Údrnice, sv. Martina  oV            130 zl.    pozn.  
 1892  Choteč, sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 1892  Chroustov, Nanebevzetí Panny Marie  trfV   mz    I/6      60 kr.    pozn.  
 1892  Kozojedy, sv. Václava  trfV   mz    I/6      60 kr.    pozn.   D
 1892  Chyjice, sv. Šimona a Judy  V  mk    I/6  E/E     pozn.   D
 1892  Újezd pod Troskami, sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1893  Úbislavice, Narození Panny Marie  oV  mz    II/14         pozn.   D
 1897  Rožďalovice, sv. Havla  oV               pozn.  
 1898  Samšina, sv. Václava  V  mk    I/6  E/E     pozn.   D
 1902  Lomnice nad Popelkou, poutní kostel Proměnění Páně  V  mk    I/8  E/E     pozn.  
 1902  Slatiny, Nanebevzetí Panny Marie  Vs  mk    II/12  E      pozn.  
 1903  Kozojedy, sv. Václava  oV               pozn.  
 1905  Nepřívěc, sv. Kříže  V  mk    I/3  E/E  1140 K    pozn.  
 1906  Stupná, sv. Maří Magdaleny  oV               pozn.  
 1910  Libošovice, sv. Prokopa  Vs  pk    I/7  E      pozn.  
 1911  Lázně Bělohrad, Všech Svatých  Vs  pk    II/14  E      pozn.  
 1919  Rožďalovice, sv. Havla  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
3. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 137, 144, 150, 150, 150, 152
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 21, 21, 22, 22, 22, 22, 24, 24, 25, 26, 31, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 50, 51, 56, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 76, 78, 78, 79, 81, 81, 82, 83, 83, 89, 90, 91, 91, 91, 91, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 101, 102, 102, 104, 105, 106, 107, 107, 108, 134
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 104
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 50, 51, 81, 83, 86, 97, 98, 100, 121, 122, 127, 127, 138, 154, 163, 166, 173, 180, 191, 192, 206, 210, 212, 219, 221, 223
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 32, 46, 52, 66, 67, 74, 90
9. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 39, 55, 277, 539
10. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 37, 51, 177, 182, 182, 189, 189, 199, 199, 199, 201, 201
11. Tomší, L.: Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 148
12. Tomíček, J.: Romantický varhanář Josef Kobrle. Z Českého ráje a podkrkonoší 10, 1997, s. 39,56
13. Tomíček, J.: Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 51, 56, 56, 58
14. Tomíček, J.: Varhany v kraji Zapadlých vlatenců. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s. 81
15. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 40, 41, 42, 48, 61, 74, 76, 94, 98, 111, 115, 121, 139, 141, 141, 143, 149, 153, 168, 174, 177, 177, 179, 183, 183, 187, 192, 214, 217, 223, 225, 238, 242, 244, 248, 252, 254, 257, 258, 263, 268, 271, 277, 285, 299, 307, 314, 321, 324, 326, 329, 340, 341, 345, 348, 350, 352, 353, 356, 369, 382, 386, 390, 392, 401, 408, 408, 413, 418, 423, 426, 430, 433, 433
16. Archiv Š. Svobody, r. 2007. - Kadlín, sv. Jakub Větší
17. Datace - laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 153, inv. 964 - Choceň, sv. František Serafínský
18. Katastr varhan, karton 614 - Sezemice, sv. Bartoloměj
19. Katastr varhan, karton 614, okr. Nové Město nad Metují - Opočno, Panna Maria
20. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, Vs Choceň, kart. 152, inv.č.963, Sestavení …výloh… na provedenou opravu varhan v roce 1911 provedených - Hemže, Nanebevzetí Panny Marie
21. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 156, dopis varhanáře z 28.12.1915 - Běstovice, Všech Svatých
22. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - Běstovice, Všech Svatých
23. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - České Meziříčí, sv. Kateřina
24. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA Ústí nad Orlicí, sbírka kronik, Sv. Jiří, kniha č. 245, Memorabjljen=Buch bei der Seelsorg=Station zu Sct. Georg, str. 126 - Svatý Jiří, sv. Jiří
25. Laskavé sdělení Ondřeje Mejsnara, r. 2015. - Dolní Kalná, sv. Václav
26. NA, Katastr varhan, okr. Chrudim. - Chrudim,
27. NA, Katastr varhan, okr. Semily - Tatobity, sv. Vavřinec
28. NA, ZPÚ, i.č. 25, karton 69, fol. 469 - Veleliby, sv. Václav
29. Prohlídka varhan, r. 2010. - Veltruby, Nanebevzetí Panny Marie
30. Rekviziční katastr, karton 70. - Činěves, sv. Václav
31. Rekviziční katastr, vikariát Chrast. - Hrochův Týnec, sv. Martin
32. Rekviziční katastr. - Opočno, Narození Páně
33. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
34. www.kansky-brachtl.cz - Přepeře, sv. Jakub Větší
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail