Kobrle Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:16. 10. 1851, Stará Lomnice čp. 55
Datum a místo úmrtí8. 3. 1919, -
Sňatek, datum, místo  1.  Barbora Fučíková, 1877
2.  Anna Kuntová, 1886
Příbuzenské vztahy 1. Kobrle František - otec
Dílna - vyučen
           - převzal Kobrle František
           - místo Lomnice nad Popelkou, od. r. 1876
           - vyučil Ženatý Josef
           - předal Ženatý - Kunt
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1879  Nová Paka, sv. Mikuláše  oMV               pozn.  
 1881  Nová Paka, hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné  npřV               pozn.  
 plc. 1883  Nová Paka, hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné  Vs  m    I/4  nE/nE  195 zl. v. m.    pozn.   D
 1888  Zvole, sv. Justa  přV            330 zl.    pozn.  
 1889  Nová Paka, Nanebevzetí Panny Marie  rozšV               pozn.  
 1893  Lužany, sv. Maří Magdaleny  oV               pozn.  
 1894  Nechanice, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1895  Nová Ves nad Popelkou, sv. Prokopa  V  mk    I/8  E/E     pozn.   D
 1895  Vraclav, Nanebevzetí Panny Marie  V  mk    I/8  E/E     pozn.  
 1896  Popovice, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 1897  Psinice, kaple sv. Jiří  lV               pozn.  
 1897  Bozkov, Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 1897  Vítězná - Hájemství, poutní kostel Panny Marie Pomocné  V  mk    I/4  E/E     pozn.  
 1899  Roztoky u Jilemnice, sv. Filipa a Jakuba  oV               pozn.  
 1901  Zaloňov, sv. Petra a Pavla  V  mk    I/9  E/E     pozn.  
 cca 1901  Nepolisy, sv. Maří Magdaleny  V  mk    I/8  E/E     pozn.  
 1902  Litomyšl, proboštský kostel Povýšení sv. Kříže  V  pk    II  nE/E     pozn.  
 1903  Chotovice, sv. Prokopa  V  mk    I/5  E/E  1860 K    pozn.   D
 1905  Chlum u Hlinska, sv. Petra a Pavla  V  mk    I/7  E/E     pozn.   D
 post 1906  Bakov nad Jizerou, hřbitovní kostel sv. Barbory  V  mk    I/4  E/E     pozn.   D
 1906  Cerekvice nad Loučnou, sv. Václava  V  mk    II/13  E/E  3833 K    pozn.  
 1907  Zámrsk, sv. Martina  V  m-Bkk    I/7  E/E     pozn.  
 1909  Paseky nad Jizerou, sv. Václava  V  pk    I/8  E/E  3300 K    pozn.  
 1910  Levínská Olešnice, Všech Svatých  V  mk    I/8  E/E     pozn.   D
 1911  Hrubá Skála, sv. Josefa  oV               pozn.  
 1911  Pustá Proseč, kaple sv. Jiří  oP               pozn.  
 1911  Semily, sv. Petra a Pavla  V  pk    II/18  E/E     pozn.  
 1912  Lužany, sv. Maří Magdaleny  oV               pozn.  
 1912  Bozkov, Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 1913  Popovice, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
3. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 137, 144, 150, 150, 150, 152
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 21, 21, 22, 22, 22, 22, 24, 24, 25, 26, 31, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 50, 51, 56, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 76, 78, 78, 79, 81, 81, 82, 83, 83, 89, 90, 91, 91, 91, 91, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 101, 102, 102, 104, 105, 106, 107, 107, 108, 134
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 104
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 50, 51, 66, 81, 83, 86, 97, 98, 100, 121, 122, 127, 127, 138, 143, 154, 163, 166, 173, 180, 191, 192, 206, 210, 212, 219, 221, 223
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 32, 46, 52, 66, 67, 74, 90
9. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 39, 55, 277, 539
10. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 37, 51, 177, 182, 182, 189, 189, 199, 199, 199, 201, 201
11. Tomší, L.: Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 148
12. Tomíček, J.: Romantický varhanář Josef Kobrle. Z Českého ráje a podkrkonoší 10, 1997, s. 39,56
13. Tomíček, J.: Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 51, 56, 56, 58
14. Tomíček, J.: Varhany v kraji Zapadlých vlatenců. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s. 81
15. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 40, 41, 42, 48, 61, 74, 76, 94, 98, 111, 115, 121, 139, 141, 141, 143, 149, 153, 168, 174, 177, 177, 179, 183, 183, 187, 192, 214, 217, 223, 225, 238, 242, 244, 248, 252, 254, 257, 258, 263, 268, 271, 277, 285, 299, 307, 314, 321, 324, 326, 329, 340, 341, 345, 348, 350, 352, 353, 356, 369, 382, 386, 390, 392, 401, 408, 408, 413, 418, 423, 426, 430, 433, 433
16. Archiv Š. Svobody, r. 2007. - Kadlín, sv. Jakub Větší
17. Datace - laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 153, inv. 964 - Choceň, sv. František Serafínský
18. Katastr varhan, karton 614 - Sezemice, sv. Bartoloměj
19. Katastr varhan, karton 614, okr. Nové Město nad Metují - Opočno, Panna Maria
20. Katastr varhan, okr. Jilemnice, fol. 671 - Jablonec nad Jizerou, sv. Prokop
21. Katastr varhan, okr. Jilemnice, fol. 672 - Paseky nad Jizerou, sv. Václav
22. Katastr varhan, okr. Jilemnice, fol. 673 - Horní Štěpanice, Nejsvětější Trojice
23. Katastr varhan, okr. Jilemnice, fol. 678 - Poniklá, sv. Jakub Větší
24. Katastr varhan, okr. Jilemnice, fol. 679 - Mříčná, sv. Kateřina
25. Katastr varhan, okr. Jilemnice, fol. 680 - Křížlice, sv. Jan Křtitel
26. Katastr varhan, okr. Jilemnice, fol. 681 - Horní Branná, sv. Mikuláš
27. Katastr varhan, okr. Semily, fol. 89 - Semily, sv. Jan Křtitel
28. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, Vs Choceň, kart. 152, inv.č.963, Sestavení …výloh… na provedenou opravu varhan v roce 1911 provedených - Hemže, Nanebevzetí Panny Marie
29. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 156, dopis varhanáře z 28.12.1915 - Běstovice, Všech Svatých
30. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - Běstovice, Všech Svatých
31. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - České Meziříčí, sv. Kateřina
32. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA Ústí nad Orlicí, sbírka kronik, Sv. Jiří, kniha č. 245, Memorabjljen=Buch bei der Seelsorg=Station zu Sct. Georg, str. 126 - Svatý Jiří, sv. Jiří
33. Laskavé sdělení Ondřeje Mejsnara, r. 2015. - Dolní Kalná, sv. Václav
34. NA, Katastr varhan, okr. Chrudim. - Chrudim,
35. NA, Katastr varhan, okr. Semily - Tatobity, sv. Vavřinec
36. NA, ZPÚ, i.č. 25, karton 69, fol. 469 - Veleliby, sv. Václav
37. Prohlídka varhan, r. 2010. - Veltruby, Nanebevzetí Panny Marie
38. Rekviziční katastr, karton 70. - Činěves, sv. Václav
39. Rekviziční katastr, vikariát Chrast. - Hrochův Týnec, sv. Martin
40. Rekviziční katastr. - Opočno, Narození Páně
41. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
42. www.kansky-brachtl.cz - Přepeře, sv. Jakub Větší
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail