Kobrle Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:16. 10. 1851, Stará Lomnice čp. 55
Datum a místo úmrtí8. 3. 1919, -
Sňatek, datum, místo  1.  Barbora Fučíková, 1877
2.  Anna Kuntová, 1886
Příbuzenské vztahy 1. Kobrle František - otec
Dílna - vyučen
           - převzal Kobrle František
           - místo Lomnice nad Popelkou, od. r. 1876
           - vyučil Ženatý Josef
           - předal Ženatý - Kunt
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Veltruby, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1881  Kopidlno, děkanský kostel sv. Jakuba Většího  oV               pozn.  
 1883  Jičín, sv. Jakuba Většího  oV            175 zl.    pozn.  
 1885  Kopidlno, děkanský kostel sv. Jakuba Většího  V  mk    II/15      1693 zl. v. m.    pozn.   D
 1886  Železný Brod, sv. Jakuba Většího  V  mk    I/10  nE/nE  1411 zl.    pozn.  
 1886  Veliš, sv. Václava  přV               pozn.  
 1889  Štikov, kaple Nejsvětější Trojice  V  mk    I/3  E/E     pozn.   D
 1889  Svatojánský Újezd, sv. Jana Křtitele  V  mk    I/6  E/E  875 zl.    pozn.   D
 1889  Kostelec, Nanebevzetí Panny Marie  V  mk    I/4  E/E  412 zl.    pozn.   D
 circa 1890  Měník, sv. Stanislava a sv. Václava  V  mk    I/5  E/E     pozn.   D
 1890  Staré Místo, sv. Františka z Assisi  V  mk    I/4  E/E     pozn.   D
 1890  Nadslav, sv. Prokopa  oV               pozn.  
 1892  Choteč, sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 1892  Chroustov, Nanebevzetí Panny Marie  trfV   mz    I/6      60 kr.    pozn.  
 1892  Kozojedy, sv. Václava  trfV   mz    I/6      60 kr.    pozn.   D
 1892  Chyjice, sv. Šimona a Judy  V  mk    I/6  E/E     pozn.   D
 1894  Nemyčeves, sv. Petra a Pavla  V  mk    I/8  E/E     pozn.  
 1896  Zásada, kaple sv. Prokopa  V  mk    I/4  E/E     pozn.  
 1897  Vysoké Veselí, sv. Mikuláše Tolentinského  noV            665 zl. v. m.    pozn.  
 1899  Vysoké Veselí, sv. Mikuláše Tolentinského  oV            700 zl. v. m.    pozn.  
 1900  Záhornice, sv. Matouše  oV            148 K    pozn.  
 1900  Zlatá Olešnice, sv. Martina  oV               pozn.  
 1903  Kozojedy, sv. Václava  oV               pozn.  
 1905  Vysoké Veselí, sv. Mikuláše Tolentinského  oV               pozn.  
 1905  Kratonohy, sv. Jakuba Většího  V  mk    I/4  E/E     pozn.   D
 1909  Zlatá Olešnice, sv. Martina  oV               pozn.  
 1910  Chomutice, sv. Dionysia  npřV            1658 K    pozn.  
 1911  Záhornice, sv. Matouše  oV            110 K    pozn.  
 1914  Nemyčeves, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 1916  Kopidlno, děkanský kostel sv. Jakuba Většího  oV               pozn.   D
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
3. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 137, 144, 150, 150, 150, 152
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 21, 21, 22, 22, 22, 22, 24, 24, 25, 26, 31, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 50, 51, 56, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 76, 78, 78, 79, 81, 81, 82, 83, 83, 89, 90, 91, 91, 91, 91, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 101, 102, 102, 104, 105, 106, 107, 107, 108, 134
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 104
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 50, 51, 81, 83, 86, 97, 98, 127, 127, 138, 154, 180, 191
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 32, 46, 52, 66, 67, 74, 90
9. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 39, 55, 277, 539
10. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 37, 51, 177, 182, 182, 189, 189, 199, 199, 199, 201, 201
11. Tomší, L.: Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 148
12. Tomíček, J.: Romantický varhanář Josef Kobrle. Z Českého ráje a podkrkonoší 10, 1997, s. 39,56
13. Tomíček, J.: Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 51, 56, 56, 58
14. Tomíček, J.: Varhany v kraji Zapadlých vlatenců. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s. 81
15. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 40, 41, 42, 48, 61, 74, 76, 94, 98, 111, 115, 121, 139, 141, 141, 143, 149, 153, 168, 174, 177, 177, 179, 183, 183, 187, 192, 214, 217, 223, 225, 238, 242, 244, 248, 252, 254, 257, 258, 263, 268, 271, 277, 285, 299, 307, 314, 321, 324, 326, 329, 340, 341, 345, 348, 350, 352, 353, 356, 369, 382, 386, 390, 392, 401, 408, 408, 413, 418, 423, 426, 430, 433, 433
16. Archiv Š. Svobody, r. 2007. - Kadlín, sv. Jakub Větší
17. Datace - laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 153, inv. 964 - Choceň, sv. František Serafínský
18. Katastr varhan, karton 614 - Čistá, sv. Vavřinec
19. Katastr varhan, karton 614, okr. Nové Město nad Metují - Opočno, Panna Maria
20. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, Vs Choceň, kart. 152, inv.č.963, Sestavení …výloh… na provedenou opravu varhan v roce 1911 provedených - Hemže, Nanebevzetí Panny Marie
21. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 156, dopis varhanáře z 28.12.1915 - Běstovice, Všech Svatých
22. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - Běstovice, Všech Svatých
23. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - České Meziříčí, sv. Kateřina
24. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA Ústí nad Orlicí, sbírka kronik, Sv. Jiří, kniha č. 245, Memorabjljen=Buch bei der Seelsorg=Station zu Sct. Georg, str. 126 - Svatý Jiří, sv. Jiří
25. Laskavé sdělení Ondřeje Mejsnara, r. 2015. - Dolní Kalná, sv. Václav
26. NA, Katastr varhan, okr. Chrudim. - Chrudim,
27. NA, ZPÚ, i.č. 25, karton 69, fol. 469 - Veleliby, sv. Václav
28. Prohlídka varhan, r. 2010. - Veltruby, Nanebevzetí Panny Marie
29. Rekviziční katastr, karton 70. - Činěves, sv. Václav
30. Rekviziční katastr, vikariát Chrast. - Hrochův Týnec, sv. Martin
31. Rekviziční katastr. - Opočno, Narození Páně
32. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
33. www.kansky-brachtl.cz - Přepeře, sv. Jakub Větší
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail