Kobrle Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:16. 10. 1851, Stará Lomnice čp. 55
Datum a místo úmrtí8. 3. 1919, -
Sňatek, datum, místo  1.  Barbora Fučíková, 1877
2.  Anna Kuntová, 1886
Příbuzenské vztahy 1. Kobrle František - otec
Dílna - vyučen
           - převzal Kobrle František
           - místo Lomnice nad Popelkou, od. r. 1876
           - vyučil Ženatý Josef
           - předal Ženatý - Kunt
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Smidary, sv. Stanislava  oV               pozn.   D
   ?  Nadslav, sv. Prokopa  oV      I/5         pozn.   D
 1891  Chroustov, Nanebevzetí Panny Marie  V  mk    I/5  E/E     pozn.   D
 1892  Žlunice, sv. Petra a Pavla  V  mk    I/5  E/E     pozn.   D
 1892  Ostružno, Povýšení sv. Kříže  přV               pozn.  
 1894  Rychnov u Jablonce nad Nisou, sv. Václava  rV  mz    II/16      630 zl.    pozn.  
 1895  Pecka, farní kostel sv. Bartoloměje  V  mk    II/14  E/E     pozn.  
 cca 1898  Košťálov, sv. Jakuba Většího  oV      I/9         pozn.   D
 cca 1900  Chleby, Panny Marie a sv. Vavřince  V  mk    I/7  E/E     pozn.  
 post 1900  Starý Bydžov, farní kostel sv. Prokopa  V  mk    I/6  E/E     pozn.   D
 post 1900  Hlušice u Nového Bydžova, sv. Václava  V  mk    I/3  E/E     pozn.   D
 circa 1900  ¤ Dymokury, Navštívení Panny Marie  V  mk    I/5  E/E     pozn.   D
 1900  Sány, sv. Ondřeje  přV      I/10         pozn.   D
 post 1900  Žehuň, sv. Gotharda  V  Bk    I/7  E/E     pozn.   D
 1902  Chotěšice, Rozeslání svatých apoštolů  V  mk    I/7  E/E     pozn.   D
 1903  Podmoky, sv. Bartoloměje  P  mk    I/3  E/E     pozn.   D
 1904  Jeníšovice, sv. Jiří  V  pk    II/15  E/E  4842 K    pozn.  
 1905  Řestoky, sv. Václava  V  mk    I/6  E/E  1600 K    pozn.  • D
 1906  Žumberk, Všech Svatých  V  Bk    I/6  E/E  2204 K    pozn.   D
 1907  Řepín, Panny Marie Vítězné  oV               pozn.  
 1907  Vračovice, sv. Jana Křtitele  V  mk    I/3  E/E     pozn.   D
 1908  Kněžice, farní kostel sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 1908  Choceň, děkanský kostel sv. Františka Serafínského  Vs  Bk    II/20  E      pozn.   D
 1909  Uhlířské Janovice, sv. Jiljí  V  pv    I/2  E/E     pozn.  •
 1909  Trojovice, sv. Michaela  oV               pozn.  
 1910  Jičín, sv. Ignáce  V  pk    II/18  E      pozn.  
 1913  České Heřmanice, farní kostel sv. Jakuba Většího  V  Bk    I/8  E/E     pozn.   D
 1914  Slepotice, Povýšení sv. Kříže  oV               pozn.  
 1916  Bojanov, sv. Víta  oV               pozn.  
 1917  Kopidlno, děkanský kostel sv. Jakuba Většího  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
3. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 137, 144, 150, 150, 150, 152
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 21, 21, 22, 22, 22, 22, 24, 24, 25, 26, 31, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 50, 51, 56, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 76, 78, 78, 79, 81, 81, 82, 83, 83, 89, 90, 91, 91, 91, 91, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 101, 102, 102, 104, 105, 106, 107, 107, 108, 134
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 104
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 50, 51, 81, 83, 86, 97, 98, 127, 127, 138, 154, 180, 191
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 32, 46, 52, 66, 67, 74, 90
9. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 39, 55, 277, 539
10. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 37, 51, 177, 182, 182, 189, 189, 199, 199, 199, 201, 201
11. Tomší, L.: Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 148
12. Tomíček, J.: Romantický varhanář Josef Kobrle. Z Českého ráje a podkrkonoší 10, 1997, s. 39,56
13. Tomíček, J.: Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 51, 56, 56, 58
14. Tomíček, J.: Varhany v kraji Zapadlých vlatenců. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s. 81
15. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 40, 41, 42, 48, 61, 74, 76, 94, 98, 111, 115, 121, 139, 141, 141, 143, 149, 153, 168, 174, 177, 177, 179, 183, 183, 187, 192, 214, 217, 223, 225, 238, 242, 244, 248, 252, 254, 257, 258, 263, 268, 271, 277, 285, 299, 307, 314, 321, 324, 326, 329, 340, 341, 345, 348, 350, 352, 353, 356, 369, 382, 386, 390, 392, 401, 408, 408, 413, 418, 423, 426, 430, 433, 433
16. Archiv Š. Svobody, r. 2007. - Kadlín, sv. Jakub Větší
17. Datace - laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 153, inv. 964 - Choceň, sv. František Serafínský
18. Katastr varhan, karton 614 - Čistá, sv. Vavřinec
19. Katastr varhan, karton 614, okr. Nové Město nad Metují - Opočno, Panna Maria
20. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, Vs Choceň, kart. 152, inv.č.963, Sestavení …výloh… na provedenou opravu varhan v roce 1911 provedených - Hemže, Nanebevzetí Panny Marie
21. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 156, dopis varhanáře z 28.12.1915 - Běstovice, Všech Svatých
22. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - Běstovice, Všech Svatých
23. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - České Meziříčí, sv. Kateřina
24. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA Ústí nad Orlicí, sbírka kronik, Sv. Jiří, kniha č. 245, Memorabjljen=Buch bei der Seelsorg=Station zu Sct. Georg, str. 126 - Svatý Jiří, sv. Jiří
25. Laskavé sdělení Ondřeje Mejsnara, r. 2015. - Dolní Kalná, sv. Václav
26. NA, Katastr varhan, okr. Chrudim. - Chrudim,
27. NA, ZPÚ, i.č. 25, karton 69, fol. 469 - Veleliby, sv. Václav
28. Prohlídka varhan, r. 2010. - Veltruby, Nanebevzetí Panny Marie
29. Rekviziční katastr, karton 70. - Činěves, sv. Václav
30. Rekviziční katastr, vikariát Chrast. - Hrochův Týnec, sv. Martin
31. Rekviziční katastr. - Opočno, Narození Páně
32. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
33. www.kansky-brachtl.cz - Přepeře, sv. Jakub Větší
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail