Kobrle Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:16. 10. 1851, Stará Lomnice čp. 55
Datum a místo úmrtí8. 3. 1919, -
Sňatek, datum, místo  1.  Barbora Fučíková, 1877
2.  Anna Kuntová, 1886
Příbuzenské vztahy 1. Kobrle František - otec
Dílna - vyučen
           - převzal Kobrle František
           - místo Lomnice nad Popelkou, od. r. 1876
           - vyučil Ženatý Josef
           - předal Ženatý - Kunt
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1879  Nová Paka, sv. Mikuláše  oMV               pozn.  
 1881  Nová Paka, hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné  npřV               pozn.  
 plc. 1883  Nová Paka, hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné  Vs  m    I/4  nE/nE  195 zl. v. m.    pozn.   D
 1885  Jičín, Panny Marie Bolestné  oV               pozn.  
 1888  Mladějov, sv. Jiljí  oV            125 zl. v. m.    pozn.  
 1889  Nová Paka, Nanebevzetí Panny Marie  rozšV               pozn.  
 1890  Vysočany, sv. Markéty  V  mk    I/5  E/E     pozn.  
 1890  Markvartice, sv. Jiljí  oV               pozn.  
 1894  Nechanice, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 cca 1900  Studenec, sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1901  Dobruška, děkanský kostel sv. Václava  noV               pozn.  
 1901  Nový Bydžov, hřbitovní kostel Panny Marie Sedmibolestné  V  mk    I/8  E/E     pozn.  
 1902  Česká Třebová, sv. Jakuba Většího  V      II/15  ?      pozn.  
 1904  Proseč, sv. Mikuláše  V  mk    I/8  E/E     pozn.   D
 1904  Krňovice, Panny Marie  V  mk    I/3  E/E  970 K    pozn.   D
 1905  Běstovice, Všech Svatých  V  mk    I/6  E/E  1796 K    pozn.  • D
 1906  Dobruška, děkanský kostel sv. Václava  oV               pozn.  
 1906  Žireč, sv. Anny  oV               pozn.  
 1906  Nový Hrádek, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 1907  Stračov, sv. Jakuba Většího  oV               pozn.  
 1910  Korouhev, sv. Petra a Pavla  V  Bk    I/9  E/E     pozn.  
 1910  Levínská Olešnice, Všech Svatých  V  mk    I/8  E/E     pozn.   D
 1911  Kadlín, sv. Jakuba Většího  V  p    II  ?/?  2900 K    pozn.  
 1911  Hemže, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV            627 K    pozn.  
 1911  Hrubá Skála, sv. Josefa  oV               pozn.  
 1912  Mladá Boleslav, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1913  Proseč, sv. Mikuláše  sestV               pozn.  
 1913  Jičín, Panny Marie Bolestné  noV        ner   120 zl.    pozn.  
 1913  Hemže, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie  noV               pozn.  
 1915  Běstovice, Všech Svatých  oV               pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
3. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 137, 144, 150, 150, 150, 152
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 21, 21, 22, 22, 22, 22, 24, 24, 25, 26, 31, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 50, 51, 56, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 76, 78, 78, 79, 81, 81, 82, 83, 83, 89, 90, 91, 91, 91, 91, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 101, 102, 102, 104, 105, 106, 107, 107, 108, 134
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 104
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 50, 51, 81, 83, 86, 97, 98, 127, 127, 138, 154, 180, 191
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 32, 46, 52, 66, 67, 74, 90
9. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 39, 55, 277, 539
10. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 37, 51, 177, 182, 182, 189, 189, 199, 199, 199, 201, 201
11. Tomší, L.: Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 148
12. Tomíček, J.: Romantický varhanář Josef Kobrle. Z Českého ráje a podkrkonoší 10, 1997, s. 39,56
13. Tomíček, J.: Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 51, 56, 56, 58
14. Tomíček, J.: Varhany v kraji Zapadlých vlatenců. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s. 81
15. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 40, 41, 42, 48, 61, 74, 76, 94, 98, 111, 115, 121, 139, 141, 141, 143, 149, 153, 168, 174, 177, 177, 179, 183, 183, 187, 192, 214, 217, 223, 225, 238, 242, 244, 248, 252, 254, 257, 258, 263, 268, 271, 277, 285, 299, 307, 314, 321, 324, 326, 329, 340, 341, 345, 348, 350, 352, 353, 356, 369, 382, 386, 390, 392, 401, 408, 408, 413, 418, 423, 426, 430, 433, 433
16. Archiv Š. Svobody, r. 2007. - Kadlín, sv. Jakub Větší
17. Datace - laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 153, inv. 964 - Choceň, sv. František Serafínský
18. Katastr varhan, karton 614 - Čistá, sv. Vavřinec
19. Katastr varhan, karton 614, okr. Nové Město nad Metují - Opočno, Panna Maria
20. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, Vs Choceň, kart. 152, inv.č.963, Sestavení …výloh… na provedenou opravu varhan v roce 1911 provedených - Hemže, Nanebevzetí Panny Marie
21. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 156, dopis varhanáře z 28.12.1915 - Běstovice, Všech Svatých
22. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - Běstovice, Všech Svatých
23. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - České Meziříčí, sv. Kateřina
24. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA Ústí nad Orlicí, sbírka kronik, Sv. Jiří, kniha č. 245, Memorabjljen=Buch bei der Seelsorg=Station zu Sct. Georg, str. 126 - Svatý Jiří, sv. Jiří
25. Laskavé sdělení Ondřeje Mejsnara, r. 2015. - Dolní Kalná, sv. Václav
26. NA, Katastr varhan, okr. Chrudim. - Chrudim,
27. NA, ZPÚ, i.č. 25, karton 69, fol. 469 - Veleliby, sv. Václav
28. Prohlídka varhan, r. 2010. - Veltruby, Nanebevzetí Panny Marie
29. Rekviziční katastr, karton 70. - Činěves, sv. Václav
30. Rekviziční katastr, vikariát Chrast. - Hrochův Týnec, sv. Martin
31. Rekviziční katastr. - Opočno, Narození Páně
32. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
33. www.kansky-brachtl.cz - Přepeře, sv. Jakub Větší
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail