Kobrle Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:16. 10. 1851, Stará Lomnice čp. 55
Datum a místo úmrtí8. 3. 1919, -
Sňatek, datum, místo  1.  Barbora Fučíková, 1877
2.  Anna Kuntová, 1886
Příbuzenské vztahy 1. Kobrle František - otec
Dílna - vyučen
           - převzal Kobrle František
           - místo Lomnice nad Popelkou, od. r. 1876
           - vyučil Ženatý Josef
           - předal Ženatý - Kunt
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1879  Dolany, sv. Matouše  oP               pozn.  
 1886  Drahoraz, sv. Petra a Pavla  V  mk    I/6  E/E  820 zl. v. m.    pozn.   D
 1887  Běchary, sv. Vojtěcha  V  mk    I/8  E/E     pozn.  • D
 1887  Dolní Bousov, sv. Kateřiny  přV               pozn.  
 1888  Bukvice, kaple sv. Jana Nepomuckého  V  mk    I/3  E/E  365 zl.    pozn.  • D
 1888  Bystřice, Nanebevzetí Panny Marie  V  m    I/7  E/E  600 zl.    pozn.   D
 1889  Žlunice, sv. Petra a Pavla  noV            307 zl. v. m.    pozn.  
 1891  Stará Paka, sv. Vavřince  V  mk    I/10  E/E     pozn.  • D
 1891  Železnice, sv. Jiljí  oV            12 zl.    pozn.  •
 1893  Stav, sv. Petra a Pavla  V  mk    I/2  E/E     pozn.   D
 1893  Běchary, sv. Vojtěcha  oV               pozn.  •
 1895  Brada, sv. Bartoloměje  V  mk    I/6  E/E  1000 zl. v. m.    pozn.  • D
 1898  Knířov, Zvěstování Páně  V  mk    I/6  E/E     pozn.  
 1899  Bystřice, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1899  Bošín, Nanebevzetí Panny Marie  V  p    I/5         pozn.  
 1900  Nové Hrady, sv. Jakuba Většího  V  mk    II/12  E/E  3800 K    pozn.  • D
 1901  Opočno, děkanský kostel Nejsvětější Trojice  přV  pv    II/14  nE      pozn.  
 1901  Opočno, kapucínský kostel Narození Páně  oV               pozn.  
 1905  Velichovky, Proměnění Páně  oV               pozn.   D
 1907  Hradišťko, sv. Matouše  V  mk    II/9  E/E     pozn.   D
 1909  Běrunice, Narození Panny Marie  V  pk    I/4  E/E     pozn.  • D
 1909  Bystřice, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1911  Suchá, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1911  Kočí, sv. Bartoloměje  V  pv    I/3  E      pozn.  
 1911  Hřídelec, sv. Jiří  oV               pozn.  
 1912  Bělá, kaple Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1912  Červená Třemešná, sv. Jakuba Většího  oV               pozn.  
 1913  Kerhartice, kaple Povýšení sv. Kříže  přV      I/3         pozn.  
 1914  Vápno, sv. Jiří  Vs  pk    I/6  E      pozn.   D
 1919  Chlum, Proměnění Páně  V  mk    I/4  E/E     pozn.  • D
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
3. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 137, 144, 150, 150, 150, 152
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 21, 21, 22, 22, 22, 22, 24, 24, 25, 26, 31, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 50, 51, 56, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 76, 78, 78, 79, 81, 81, 82, 83, 83, 89, 90, 91, 91, 91, 91, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 101, 102, 102, 104, 105, 106, 107, 107, 108, 134
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 104
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 50, 51, 81, 83, 86, 97, 98, 127, 127, 138, 154, 180, 191
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 32, 46, 52, 66, 67, 74, 90
9. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 39, 55, 277, 539
10. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 37, 51, 177, 182, 182, 189, 189, 199, 199, 199, 201, 201
11. Tomší, L.: Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 148
12. Tomíček, J.: Romantický varhanář Josef Kobrle. Z Českého ráje a podkrkonoší 10, 1997, s. 39,56
13. Tomíček, J.: Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 51, 56, 56, 58
14. Tomíček, J.: Varhany v kraji Zapadlých vlatenců. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s. 81
15. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 40, 41, 42, 48, 61, 74, 76, 94, 98, 111, 115, 121, 139, 141, 141, 143, 149, 153, 168, 174, 177, 177, 179, 183, 183, 187, 192, 214, 217, 223, 225, 238, 242, 244, 248, 252, 254, 257, 258, 263, 268, 271, 277, 285, 299, 307, 314, 321, 324, 326, 329, 340, 341, 345, 348, 350, 352, 353, 356, 369, 382, 386, 390, 392, 401, 408, 408, 413, 418, 423, 426, 430, 433, 433
16. Archiv Š. Svobody, r. 2007. - Kadlín, sv. Jakub Větší
17. Datace - laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 153, inv. 964 - Choceň, sv. František Serafínský
18. Katastr varhan, karton 614 - Čistá, sv. Vavřinec
19. Katastr varhan, karton 614, okr. Nové Město nad Metují - Opočno, Panna Maria
20. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, Vs Choceň, kart. 152, inv.č.963, Sestavení …výloh… na provedenou opravu varhan v roce 1911 provedených - Hemže, Nanebevzetí Panny Marie
21. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 156, dopis varhanáře z 28.12.1915 - Běstovice, Všech Svatých
22. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - Běstovice, Všech Svatých
23. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - České Meziříčí, sv. Kateřina
24. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA Ústí nad Orlicí, sbírka kronik, Sv. Jiří, kniha č. 245, Memorabjljen=Buch bei der Seelsorg=Station zu Sct. Georg, str. 126 - Svatý Jiří, sv. Jiří
25. Laskavé sdělení Ondřeje Mejsnara, r. 2015. - Dolní Kalná, sv. Václav
26. NA, Katastr varhan, okr. Chrudim. - Chrudim,
27. NA, ZPÚ, i.č. 25, karton 69, fol. 469 - Veleliby, sv. Václav
28. Prohlídka varhan, r. 2010. - Veltruby, Nanebevzetí Panny Marie
29. Rekviziční katastr, karton 70. - Činěves, sv. Václav
30. Rekviziční katastr, vikariát Chrast. - Hrochův Týnec, sv. Martin
31. Rekviziční katastr. - Opočno, Narození Páně
32. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
33. www.kansky-brachtl.cz - Přepeře, sv. Jakub Větší
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail