Mácal Jan
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:2. 12. 1838, Seč
Datum a místo úmrtí5. 12. 1916, Běstvina
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Chrudim, od r. 1865
2. , Běstvina - do r. 1865
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1867  Kněž, sv. Bartoloměje  V  mz    I/6  E/E     pozn.  
 1874  Horní Krupá, evangelický kostel  V  mz    I/7  nE/nE     pozn.  
 1880  Chrudim, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  rozšV               pozn.  
 1881  Tři Bubny, sv. Jiří  V  mk    I/5  E/E  637 zl.    pozn.  •
 1881  Honbice, kaple sv. Kříže  V  mk    I/5  E/E     pozn.  •
 1883  Bítovany, sv. Bartoloměje  oV               pozn.  
 1884  Chrudim, sv. Kateřiny  V  mk    II/14  E/E     pozn.  •
 1887  Chrudim, sv. Michaela  oV      I/7         pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 135, 136
2. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 72, 77, 104
3. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 37
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 20, 20, 46, 114, 155, 156, 156, 184, 283, 303, 376, 377, 390
5. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, Vs Choceň, kart. 152, inv.č.963, Předpočet na opravu a čistění varhan ve filialním kostele na Hemži, 6.12.1897 - Hemže, Nanebevzetí Panny Marie
7. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 152, inv. 962 - Běstovice, Všech Svatých
8. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 155, potvrzení faráře z 19.10.1897 - Bošín, sv. Filoména
9. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 155. - Skořenice, sv. Maří Magdalena
10. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 158, dopis varhanáře z 29.9.1913 - Sruby, Nanebevstoupení Páně
11. Laskavé sdělení M. Pošváře - nápis ve varhanách - Práčov, sv. Jakub Větší
12. Laskavé sdělení Miroslava Pošváře.
13. NA, Katastr varhan, okr. Chrudim. - Rosice, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail