Mácal Jan
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:2. 12. 1838, Seč
Datum a místo úmrtí5. 12. 1916, Běstvina
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Chrudim, od r. 1865
2. , Běstvina - do r. 1865
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Rosice, sv. Václava  oV               pozn.  
 1871  Práčov, sv. Jakuba Většího  lV               pozn.  
 1878  Radhošť, sv. Jiří  oV            93 zl.    pozn.  
 1879  Mohelnice, Nanebevzetí Panny Marie  noV        ner   522 zl.    pozn.  
 1881  Honbice, kaple sv. Kříže  V  mk    I/5  E/E     pozn.  •
 1882  Mohelnice, Nanebevzetí Panny Marie  nV  mk    I/5  ner      pozn.   D
 1883  Tuněchody, Stětí sv. Jana Křtitele  V  mk    I/5  E/E  600 zl.    pozn.  
 1883  Mohelnice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mk    I/6  nE/nE     pozn.  
 1884  Chrudim, sv. Kateřiny  V  mk    II/14  E/E     pozn.  •
 1884  Licibořice, sv. Michaela archanděla  oV               pozn.  
 1886  Kostelec u Heřmanova Městce, sv. Petra a Pavla  V  mz    I/5  E/E  600 zl.    pozn.  
 1887  Chrudim, sv. Michaela  oV      I/7         pozn.  
 1887  Chrudim, Povýšení sv. Kříže  V  mk    I/3  E/E     pozn.  
 1889  Pouchobrady, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1891  Chrudim, evangelický kostel  V  mz    I/5  E/?     pozn.  
 1892  Chrast, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1892  Chrast, hřbitovní kostel  oV               pozn.  
 1895  Včelákov, sv. Maří Magdaleny  oV            350 zl.    pozn.  
 1895  Rychnov nad Kněžnou, zámecký kostel Nejsvětější Trojice  noV        ner   991 zl.    pozn.  
 1897  Hemže, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie  noV            85 zl.    pozn.  
 1897  Bošín, kaple sv. Filomény  oP               pozn.  
 1897  Platenice, sv. Jiljí  V  mk    I/8  E/E  860 zl.    pozn.  •
 1898  Skořenice, sv. Maří Magdaleny  noV            170 K    pozn.  
 1898  Hradiště,  V  mz    I/6  ?/?     pozn.  
 1899  Hemže, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV            85 zl.    pozn.  
 1900  Tuněchody, Stětí sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1901  Skořenice, sv. Maří Magdaleny  oV               pozn.  
 1904  Běstovice, Všech Svatých  nV  mk    I/6  ner   50 h.    pozn.   D
 1906  Sruby, Nanebevstoupení Páně  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 135, 136
2. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 72, 77, 104
3. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 37
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 20, 20, 46, 114, 155, 156, 156, 184, 283, 303, 376, 377, 390
5. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, Vs Choceň, kart. 152, inv.č.963, Předpočet na opravu a čistění varhan ve filialním kostele na Hemži, 6.12.1897 - Hemže, Nanebevzetí Panny Marie
7. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 152, inv. 962 - Běstovice, Všech Svatých
8. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 155, potvrzení faráře z 19.10.1897 - Bošín, sv. Filoména
9. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 155. - Skořenice, sv. Maří Magdalena
10. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 158, dopis varhanáře z 29.9.1913 - Sruby, Nanebevstoupení Páně
11. Laskavé sdělení M. Pošváře - nápis ve varhanách - Práčov, sv. Jakub Větší
12. Laskavé sdělení Miroslava Pošváře.
13. NA, Katastr varhan, okr. Chrudim. - Rosice, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail