Pantoček Václav
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:8. 9. 1681, Doubravník
Datum a místo úmrtí10. 3. 1746, Dačice
Sňatek, datum, místo   Dorota Undlaufová ( ? - 15. 2. 1746 ), 29. 10. 1715, Dačice
Příbuzenské vztahy 1. Pantoček Jan Kronský - otec
2. Pantoček Šebestián - bratr
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Dačice
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Český Krumlov, sv. Víta  V  mz      nE/nE     pozn.  
 1726  Kaplice, sv. Petra a Pavla  V  mz      nE/nE     pozn.  
 1730  Opařany, sv. Františka Xaverského  P  mz    I/6         pozn.  •
 cca 1730  ¤ Deštná, sv. Otto  V  mz    I/8  E/E     pozn.  •
 1736  Borovany, farní kostel Navštívení Panny Marie  V  mz    II/14  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Koukal, P.: Historické varhany v Telči. Opus musicum 1991, s. 238
2. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 15, 18,20
3. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. , 0
4. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 59, 248, 346
6. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 93,94, 94
7. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 173, 174, 175, 213, 215
8. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 85, 86
9. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 335, 414
10. Historické varhany v okrese Č. Krumlov. - Český Krumlov, sv. Vít
11. Katastr varhan, karton 614. - Opařany, sv. František Xaverský
12. Katastr varhan, okr. Písek, fol. 673 - Písek, sv. Václav
13. Prohlídka nástroje, r. 2002. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Deštná, sv. Ottona
14. Sdělení T. Horáka, r. 2022. - Želetava, sv. Michael Archanděl
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail