ČESKý KRUMLOV (KRUMMAU A.D. MOLDAU)
kostel sv. Víta
Současný stav:
gotický kostel, založen r.1309, postaven v 1.pol. 14. stol za Petra z Rožmberka. Nově vystavěn v l. 1407 - 39, kruchta z doby před r. 1500, kostel rozšířen 1638, 1725-26, a ve 2.pol 18. stol., hlavně 1893-94, restaurován 1899-1900 a v r. 1936.
 

© Štěpán Svoboda, 09/2008
 
  
 
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   ?  Pantočkové V  mz   -  lit nE/nE 
   1908 Heinrich Schiffner V - III/46  pv   -  lit E/E 
     2000 - 2008 Organa restV     -  lit    
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail