Rejna - Černý
   
 
 
Životní data:
Datum vzniku firmy:1884,  -
Datum zániku firmykolem 1927, -
  
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1886  Liblice, sv. Václava  V  mk    I/6  E/E  520 zl.    pozn.  
 1890  Bechlín, sv. Václava  oV               pozn.  •
 1890  Byšice, sv. Jana Křtitele  oV            72 zl.    pozn.  
 1890  Dobruška, děkanský kostel sv. Václava  oV            80 zl.    pozn.  
 1892  Bechlín, sv. Václava  oV               pozn.  •
 1894  Knovíz, Všech Svatých  V  mz    I/5  E/E     pozn.  •
 1896  Červená Řečice, sv. Maří Magdaleny  oV            338 zl.    pozn.  
 1898  Svatý Jan, sv. Jana Nepomuckého  V  mk    I/6  ?/?  786 zl.    pozn.  •
 1898  Mělník, proboštský kostel sv. Petra a Pavla  V  mk    I/10  E/E     pozn.  
 1898  Rokycany, děkanský kostel Panny Marie Sněžné  V  mk  87  II/15  E      pozn.  
 1900  Byšice, sv. Jana Křtitele  noV            506 K    pozn.  
 1900  Předslavice, sv. Václava  oV               pozn.  
 1901  Hněvčeves, sv. Jiří  V  mk    I/7  E/E     pozn.  •
 1902  Praha - Holešovice, kaple obecné a měšťanské školy  V      I/10  ?/?     pozn.   D
 1903  Kostelec nad Černými lesy, zámecká kaple sv. Vojtěcha  V        nE/nE  2180 K    pozn.   D
 1904  Kralupy - Minice, sv. Jakuba  oV               pozn.  
 1904  Dobruška, děkanský kostel sv. Václava  nV      II/19  ner   7300 K    pozn.  
 1905  Bechlín, sv. Václava  oV               pozn.  •
 1905  Ledčice, sv. Václava  oV            136 K    pozn.  
 1905  Dolní Bukovsko, Narození Panny Marie  V      I/8  ?/?     pozn.  •
 1906  Kostelní Lhota, Nanebevzetí Panny Marie  V  mk    I/8  E/E     pozn.   D
 1907  Živohošť, sv. Fabiána a Šebestiána  V  mk    I/8  E/E     pozn.  
 1908  Ledčice, sv. Václava  oV               pozn.  
 1908  Mělník, sv. Ludmily  V  m    I/6  E/E     pozn.  
 1910  Byšice, sv. Jana Křtitele  noV            340 K    pozn.  
 1910  Třebihošť, kaple  V  mk    I/4  E/E     pozn.  
 1911  Praha - Nové Město, sv. Kateřiny  oV               pozn.  
 1911  Únětice, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1915  Ořech, Stětí sv. Jana Křtitele  přtrV  pk    I/8         pozn.  
 1916  Rudná - Dušníky, sv. Jiří  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
3. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 23, 23, 39, 69
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 0, 37, 62, 83, 102, 104, 106, 109, 118, 118
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 36, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 53, 56, 57, 57, 59, 61, 61, 62, 64, 65, 88, 90, 90, 93, 96, 104, 106, 112, 119, 119, 122, 122, 122, 133
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 29, 42, 50, 50, 67, 68, 72, 78, 80, 83, 100, 104, 110, 111, 137, 210, 215
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 33, 50, 85, 101
10. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 138
11. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 63, 86
12. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 166, 170, 174, 179, 179, 184, 197, 201, 211, 215, 215
13. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 89, 459, 478, 753, 859, 885, 1126, 1142
14. Plánský, B.: Minulost a současnost svatojakubských varhan v Praze. Hudební nástroje 4, 1982, s. 93
15. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 78, 85, 112, 165, 186, 260, 264, 265, 339, 348, 356, 387, 409
16. AHMP, FÚ Nejsv.Trojice ve Spálené, Lib.mem. ab 1834-1940, p.131 - uvádí jen nové varhany - Praha - Nové Město, Nejsvětější Trojice
17. Archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997. Rekviziční katastr. - Líbeznice, sv. Martin
18. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Kounov, sv. Vít
19. Archiv Ing. Marka Čihaře. Rekviziční katastr - datace. - Zdice, Narození Panny Marie
20. Archiv organologa Arcidiecéze pražské, r. 2000. - Svrkyně, sv. Michael Archanděl
21. Datace - rekviziční katastr. Prohlídka varhany, r. 1992,1998,2011. - Holubice, Narození Panny Marie
22. Dokumentace varhan, 2001, Štěpán Svoboda. - Nižbor, Povýšení sv. Kříže
23. Dokumentace varhan, M. Čihař, 1996. - Praha - Třebonice - Krteň, sv. Jan a Pavel
24. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
25. FÚ Plaňany, Liber memorabilium. Sdělení T. Horáka. - datace - Plaňany, sv. Jan Křtitel
26. Hodinář, K., Klíma V.: Kronika města Kostelce n. Černými Lesy, Kostelec n ČL, 1912 - Kostelec nad Černými lesy, sv. Vojtěch
27. Internetové stránky obce Třebihošť - http://www.trebihost.cz/kaple-ve-trebihosti/ - Třebihošť,
28. Katastr varhan, kart. 614 - Praha - Záběhlice, Narození Panny Marie
29. Katastr varhan, karton 613 - Tismice, Nanebevzetí Panny Marie
30. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Dolní Chabry, Stětí sv. Jana Křtitele
31. Katastr varhan, karton 614, okr. Karlín - Praha - Ďáblice, Nejsvětější Trojice
32. Katastr varhan, karton 615, okr. Smíchov - Dobřichovice, sv. Juda Tadeáš
33. Katastr varhan, karton 615. - Středokluky, sv. Prokop
34. Laskavé sdělení B. Laňka, r. 2016 - Vlachovo Březí, sv. Duch
35. Laskavé sdělení Radka Rejška, r. 2013 - Lhota u Svaté Anny, sv. Anna
36. Liber memorabilium ... ad Eccl. Konojed, depon. na FÚ Kostelec n. ČL - Konojedy, sv. Václav
37. Liber memorabilium Oleška ab 1836, deponováno na FÚ Kostelec n ČL. - datace - Oleška, Všech Svatých
38. Liber memorabilium Tismice. - Tismice, Nanebevzetí Panny Marie
39. NA, Řád augustiniánů, Svatá Dobrotivá, i.č. 309 - Zaječov - Svatá Dobrotivá, Zvěstování Panny Marie
40. Prohlídka nástroje, r. 2012. - Praha - Dolní Chabry, Stětí sv. Jana Křtitele
41. Prohlídka varhan, 2018, Štěpán Svoboda - Líšná, sv. Petr a Pavel
42. Prohlídka varhan, 2021, ŠS. - Praha - Smíchov, sv. Gabriel
43. Prohlídka varhan, M. Čihař, r. 2001. - Živohošť, sv. Fabián a Šebestián
44. Prohlídka varhan, r. 2007, 2010. - Knovíz, Všech Svatých
45. Prohlídka varhan, r. 2007. - Dřínov, sv. Lukáš
46. Prohlídka varhan, r. 2008. - Chlumín, sv. Maří Magdalena
47. Prohlídka varhan, srpen 2009. - Ždánice, sv. Havel
48. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012, pedálová výplň, evangelní strana: - Zbiroh, sv. Mikuláš
49. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012. - Zbiroh, sv. Mikuláš
50. Rekviziční katastr - Boseň, sv. Václav
51. Rekviziční katastr - datace. - Strakonice, sv. Václav
52. Rekviziční katastr, vik. Most. - Most, sv. Václav
53. Rekviziční katastr. - Počáply - Králův Dvůr, Nanebevzetí Panny Marie
54. , s. 0
55. SOA Příbram, FÚ Svatý Jan, Kniha kostelních účtů 1839-1909 - Svatý Jan, sv. Jan Nepomucký
56. Sdělení T. Horáka, r. 2019. - Praha - Staré Město, sv. Haštal
57. Slavnostní list vydaný roku 1903 na paměť dvacetiletého trvání místního odboru Ústřední matice školské v Praze 7 - Praha - Holešovice,
58. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Mýto, sv. Jan Křtitel
59. SÚA Praha, III. odd., Katastr varhan, kart. 613 - Stříbrná Skalice, sv. Jan Nepomucký
60. Zápis v kostele sv. Jana Nep. ve Stříbrné Skalici. - Mukařov, Nanebevzetí Panny Marie
61. archiv Ing. Marka Čihaře
62. nápis ve varhanní skříni - Krušovice, Nejsvětější Trojice
63. pamětní kniha u sv. Mikuláše, p. 367
64. prohlídka nástroje, září 2007 - Strakonice, sv. Václav
65. prohlídka varhan, r. 2008 - Sadská, sv. Apolinář
66. prohlídka varhan, říjen 1998 - Mutějovice, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail