Rejna - Černý
   
 
 
Životní data:
Datum vzniku firmy:1884,  -
Datum zániku firmykolem 1927, -
  
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Praha - Třebonice - Krteň, sv. Jana a Pavla  V  mk    I/6  ?/?     pozn.  
   ?  Nesuchyně, sv. Markéty  přV               pozn.  
   ?  Pchery, sv. Štěpána  V  mz    I/6  E/E     pozn.   D
 1887  Kvílice, sv. Víta  V  mk    I/7  E/E     pozn.  
 1889  Karlík, sv. Prokopa a Martina  V  mk    I/6  E/E     pozn.  
 1892  Želkovice, sv. Petra a Pavla  V  m    I/6  E/E  812 zl.    pozn.  
 1892  Dobroměřice, sv. Matouše  nV      I/7  ner   1182 zl.    pozn.  
 1893  Obora, sv. Kateřiny  V  mk    I/7  E/E     pozn.   D
 1893  Lochovice, sv. Ondřeje  V  mk    I/10  E/E     pozn.  
 1894  Krušovice, zámecká kaple Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1894  Praha - Hloubětín, sv. Jiří  V  mk    I/7  E/E     pozn.  
 1895  Páleč, Narození Panny Marie  V  mk    I/8  E/E     pozn.  
 1895  Bechlín, sv. Václava  V  mz  50  I/7  E/E     pozn.  • D
 1895  Kostelec nad Černými lesy, farní kostel sv. Andělů strážných  V  mk  62  II/16  E/E     pozn.  •
 1896  Černčice, sv. Vavřince  V  mk    I/6  nE/nE     pozn.   D
 1896  Konojedy, sv. Václava  V  mk    I/9  E/E     pozn.   D
 1899  Cítoliby, sv. Jakuba Většího  nV  mk    I/10      1400 zl.    pozn.  
 1900  Cítoliby, sv. Jakuba Většího  V  mk    I/12  E/E     pozn.  
 1901  Modletín, sv. Anny  V  mk    I/6  E/E     pozn.   D
 1902  Černochov, sv. Václava  V  mk    I/5  E/E     pozn.  
 *1902  Černochov, sv. Václava  V  mk    I/6  E/E     pozn.  
 1904  Cítoliby, sv. Jakuba Většího  oV               pozn.  
 1906  Česká Bělá, sv. Bartoloměje  V  mk    I/8  E/E  2062 K    pozn.  
 1906  Olešná, sv. Martina  V  mk    I/7  E      pozn.  
 1907  Milovice, sv. Kateřiny  V  mk    I/6  E/E     pozn.  
 1908  Krušovice, zámecká kaple Nejsvětější Trojice  oV            240 K    pozn.  
 1911  Únětice, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1916  Aldašín, sv. Jiří  V  pv    I/5  nE/E     pozn.  
 1918  Cítoliby, sv. Jakuba Většího  rekv.V               pozn.  
 1927  Cítoliby, sv. Jakuba Většího  oV-p            1863 Kč    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
3. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 23, 23, 39, 69
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 0, 37, 62, 83, 102, 104, 106, 109, 118, 118
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 36, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 53, 56, 57, 57, 59, 61, 61, 62, 64, 65, 88, 90, 90, 93, 96, 104, 106, 112, 119, 119, 122, 122, 122, 133
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 29, 42, 50, 50, 67, 72, 78, 80, 83, 137, 210
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 33, 50, 85, 101
10. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 138
11. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 63, 86
12. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 166, 170, 174, 179, 179, 184, 197, 201, 211, 215, 215
13. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 89, 459, 478, 859, 885, 1126
14. Plánský, B.: Minulost a současnost svatojakubských varhan v Praze. Hudební nástroje 4, 1982, s. 93
15. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 78, 85, 112, 165, 186, 260, 264, 265, 339, 348, 356, 387, 409
16. AHMP, FÚ Nejsv.Trojice ve Spálené, Lib.mem. ab 1834-1940, p.131 - uvádí jen nové varhany - Praha - Nové Město, Nejsvětější Trojice
17. Archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997. Rekviziční katastr. - Líbeznice, sv. Martin
18. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Kounov, sv. Vít
19. Archiv Ing. Marka Čihaře. Rekviziční katastr - datace. - Zdice, Narození Panny Marie
20. Archiv organologa Arcidiecéze pražské, r. 2000. - Svrkyně, sv. Michael Archanděl
21. Datace - rekviziční katastr. Prohlídka varhany, r. 1992,1998,2011. - Holubice, Narození Panny Marie
22. Dokumentace varhan, 2001, Štěpán Svoboda. - Nižbor, Povýšení sv. Kříže
23. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
24. FÚ Plaňany, Liber memorabilium. Sdělení T. Horáka. - datace - Plaňany, sv. Jan Křtitel
25. Hodinář, K., Klíma V.: Kronika města Kostelce n. Černými Lesy, Kostelec n ČL, 1912 - Kostelec nad Černými lesy, sv. Vojtěch
26. Internetové stránky obce Třebihošť - http://www.trebihost.cz/kaple-ve-trebihosti/ - Třebihošť,
27. Katastr varhan, kart. 614 - Praha - Záběhlice, Narození Panny Marie
28. Katastr varhan, karton 613 - Tismice, Nanebevzetí Panny Marie
29. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Dolní Chabry, Stětí sv. Jana Křtitele
30. Katastr varhan, karton 614, okr. Karlín - Praha - Ďáblice, Nejsvětější Trojice
31. Katastr varhan, karton 615, okr. Smíchov - Dobřichovice, sv. Juda Tadeáš
32. Katastr varhan, karton 615. - Středokluky, sv. Prokop
33. Laskavé sdělení B. Laňka, r. 2016 - Vlachovo Březí, sv. Duch
34. Laskavé sdělení Radka Rejška, r. 2013 - Lhota u Svaté Anny, sv. Anna
35. Liber memorabilium ... ad Eccl. Konojed, depon. na FÚ Kostelec n. ČL - Konojedy, sv. Václav
36. Liber memorabilium Oleška ab 1836, deponováno na FÚ Kostelec n ČL. - datace - Oleška, Všech Svatých
37. Liber memorabilium Tismice. - Tismice, Nanebevzetí Panny Marie
38. NA, Řád augustiniánů, Svatá Dobrotivá, i.č. 309 - Zaječov - Svatá Dobrotivá, Zvěstování Panny Marie
39. Prohlídka nástroje, 2015, Štěpán Svoboda - Velký Osek, Nejsvětější Srdce Ježíšovo
40. Prohlídka nástroje, r. 2012. - Praha - Dolní Chabry, Stětí sv. Jana Křtitele
41. Prohlídka varhan, M. Čihař, r. 2001. - Živohošť, sv. Fabián a Šebestián
42. Prohlídka varhan, r. 2007, 2010. - Knovíz, Všech Svatých
43. Prohlídka varhan, r. 2007. - Dřínov, sv. Lukáš
44. Prohlídka varhan, r. 2008. - Chlumín, sv. Maří Magdalena
45. Prohlídka varhan, srpen 2009. - Ždánice, sv. Havel
46. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012, pedálová výplň, evangelní strana: - Zbiroh, sv. Mikuláš
47. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012. - Zbiroh, sv. Mikuláš
48. Rekviziční katastr - Boseň, sv. Václav
49. Rekviziční katastr - datace. - Strakonice, sv. Václav
50. Rekviziční katastr, vik. Most. - Most, sv. Václav
51. Rekviziční katastr. - Počáply - Králův Dvůr, Nanebevzetí Panny Marie
52. , s. 0
53. SOA Příbram, FÚ Svatý Jan, Kniha kostelních účtů 1839-1909 - Svatý Jan, sv. Jan Nepomucký
54. Slavnostní list vydaný roku 1903 na paměť dvacetiletého trvání místního odboru Ústřední matice školské v Praze 7 - Praha - Holešovice,
55. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Mýto, sv. Jan Křtitel
56. SÚA Praha, III. odd., Katastr varhan, kart. 613 - Stříbrná Skalice, sv. Jan Nepomucký
57. Zápis v kostele sv. Jana Nep. ve Stříbrné Skalici. - Mukařov, Nanebevzetí Panny Marie
58. archiv Ing. Marka Čihaře
59. nápis ve varhanní skříni - Krušovice, Nejsvětější Trojice
60. pamětní kniha u sv. Mikuláše, p. 367
61. prohlídka nástroje, září 2007 - Strakonice, sv. Václav
62. prohlídka varhan, r. 2008 - Sadská, sv. Apolinář
63. prohlídka varhan, říjen 1998 - Mutějovice, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail