Rejna - Černý
   
 
 
Životní data:
Datum vzniku firmy:1884,  -
Datum zániku firmykolem 1927, -
  
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1906  Česká Bělá, sv. Bartoloměje  V  mk    I/8  E/E  2062 K    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
3. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 23, 23, 39, 69
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 0, 37, 62, 83, 102, 104, 106, 109, 118, 118
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 36, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 53, 56, 57, 57, 59, 61, 61, 62, 64, 65, 88, 90, 90, 93, 96, 104, 106, 112, 119, 119, 122, 122, 122, 133
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 29, 42, 50, 50, 67, 72, 78, 80, 83, 100, 104, 111, 137, 210, 215
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 33, 50, 85, 101
10. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 138
11. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 63, 86
12. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 166, 170, 174, 179, 179, 184, 197, 201, 211, 215, 215
13. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 89, 459, 478, 753, 859, 885, 1126, 1142
14. Plánský, B.: Minulost a současnost svatojakubských varhan v Praze. Hudební nástroje 4, 1982, s. 93
15. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 78, 85, 112, 165, 186, 260, 264, 265, 339, 348, 356, 387, 409
16. AHMP, FÚ Nejsv.Trojice ve Spálené, Lib.mem. ab 1834-1940, p.131 - uvádí jen nové varhany - Praha - Nové Město, Nejsvětější Trojice
17. Archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997. Rekviziční katastr. - Líbeznice, sv. Martin
18. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Kounov, sv. Vít
19. Archiv Ing. Marka Čihaře. Rekviziční katastr - datace. - Zdice, Narození Panny Marie
20. Archiv organologa Arcidiecéze pražské, r. 2000. - Svrkyně, sv. Michael Archanděl
21. Datace - rekviziční katastr. Prohlídka varhany, r. 1992,1998,2011. - Holubice, Narození Panny Marie
22. Dokumentace varhan, 2001, Štěpán Svoboda. - Nižbor, Povýšení sv. Kříže
23. Dokumentace varhan, M. Čihař, 1996. - Praha - Třebonice - Krteň, sv. Jan a Pavel
24. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
25. FÚ Plaňany, Liber memorabilium. Sdělení T. Horáka. - datace - Plaňany, sv. Jan Křtitel
26. Hodinář, K., Klíma V.: Kronika města Kostelce n. Černými Lesy, Kostelec n ČL, 1912 - Kostelec nad Černými lesy, sv. Vojtěch
27. Internetové stránky obce Třebihošť - http://www.trebihost.cz/kaple-ve-trebihosti/ - Třebihošť,
28. Katastr varhan, kart. 614 - Praha - Záběhlice, Narození Panny Marie
29. Katastr varhan, karton 613 - Tismice, Nanebevzetí Panny Marie
30. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Dolní Chabry, Stětí sv. Jana Křtitele
31. Katastr varhan, karton 614, okr. Karlín - Praha - Ďáblice, Nejsvětější Trojice
32. Katastr varhan, karton 615, okr. Smíchov - Dobřichovice, sv. Juda Tadeáš
33. Katastr varhan, karton 615. - Středokluky, sv. Prokop
34. Laskavé sdělení B. Laňka, r. 2016 - Vlachovo Březí, sv. Duch
35. Laskavé sdělení Radka Rejška, r. 2013 - Lhota u Svaté Anny, sv. Anna
36. Liber memorabilium ... ad Eccl. Konojed, depon. na FÚ Kostelec n. ČL - Konojedy, sv. Václav
37. Liber memorabilium Oleška ab 1836, deponováno na FÚ Kostelec n ČL. - datace - Oleška, Všech Svatých
38. Liber memorabilium Tismice. - Tismice, Nanebevzetí Panny Marie
39. NA, Řád augustiniánů, Svatá Dobrotivá, i.č. 309 - Zaječov - Svatá Dobrotivá, Zvěstování Panny Marie
40. Prohlídka nástroje, 2015, Štěpán Svoboda - Velký Osek, Nejsvětější Srdce Ježíšovo
41. Prohlídka nástroje, r. 2012. - Praha - Dolní Chabry, Stětí sv. Jana Křtitele
42. Prohlídka varhan, 2018, Štěpán Svoboda - Líšná, sv. Petr a Pavel
43. Prohlídka varhan, 2021, ŠS. - Praha - Smíchov, sv. Gabriel
44. Prohlídka varhan, M. Čihař, r. 2001. - Živohošť, sv. Fabián a Šebestián
45. Prohlídka varhan, r. 2007, 2010. - Knovíz, Všech Svatých
46. Prohlídka varhan, r. 2007. - Dřínov, sv. Lukáš
47. Prohlídka varhan, r. 2008. - Chlumín, sv. Maří Magdalena
48. Prohlídka varhan, srpen 2009. - Ždánice, sv. Havel
49. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012, pedálová výplň, evangelní strana: - Zbiroh, sv. Mikuláš
50. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012. - Zbiroh, sv. Mikuláš
51. Rekviziční katastr - Boseň, sv. Václav
52. Rekviziční katastr - datace. - Strakonice, sv. Václav
53. Rekviziční katastr, vik. Most. - Most, sv. Václav
54. Rekviziční katastr. - Počáply - Králův Dvůr, Nanebevzetí Panny Marie
55. , s. 0
56. SOA Příbram, FÚ Svatý Jan, Kniha kostelních účtů 1839-1909 - Svatý Jan, sv. Jan Nepomucký
57. Sdělení T. Horáka, r. 2019. - Praha - Staré Město, sv. Haštal
58. Slavnostní list vydaný roku 1903 na paměť dvacetiletého trvání místního odboru Ústřední matice školské v Praze 7 - Praha - Holešovice,
59. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Mýto, sv. Jan Křtitel
60. SÚA Praha, III. odd., Katastr varhan, kart. 613 - Stříbrná Skalice, sv. Jan Nepomucký
61. Zápis v kostele sv. Jana Nep. ve Stříbrné Skalici. - Mukařov, Nanebevzetí Panny Marie
62. archiv Ing. Marka Čihaře
63. nápis ve varhanní skříni - Krušovice, Nejsvětější Trojice
64. pamětní kniha u sv. Mikuláše, p. 367
65. prohlídka nástroje, září 2007 - Strakonice, sv. Václav
66. prohlídka varhan, r. 2008 - Sadská, sv. Apolinář
67. prohlídka varhan, říjen 1998 - Mutějovice, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail