TřEBIHOšť (TREBIHOSCHT)
kaple
Současný stav:
historie kostela není vložena
 
  
 
 V roce 1910 byly postaveny v kapli varhany firmou Josef Rejna a Josef Černý na Královských Vinohradech v Praze. Rozpočet na dodání třírejstříkových nových varhan byl 800 K, 200 K bylo uhrazeno při podpisu smlouvy 26. května 1910, zbytek 600 K po dodání a instalaci. Varhany daroval Jan Vojtěch (nar. 15.6.1838) rolník na odpočinku, před tím majitel čp. 15, čp. 38 a čp. 68. Po dokončení varhan pozvali montéři Jana Vojtěcha, aby si šel darované varhany poslechnout. Podle pamětních zápisů si dal zahrát oblíbenou písničku „Na tý louce zelený“.
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   1910 Rejna - Černý V - I/4  mk   -  lit E/E 
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail