Poukar Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 2001  Židlochovice, zámecká kaple Povýšení sv. Kříže  restV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 27
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 183
3. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 75, 140, 242, 244, 318
4. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 55
5. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 dle Sdělení varhanáře Josefa Poukara. - Homole, Panna Maria Bolestná
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 dle sdělení varhanáře Josefa Poukara. - Hemže, Nanebevzetí Panny Marie
7. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Sdělení varhanáře Josefa Poukara. - Choceň, sv. František Serafínský
8. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - Černovír, sv. Gothard
9. Prohlídka nástroje, r. 2011. - Martínkovice, sv. Jiří
10. Sdělení farnosti Čechtice, r. 2009 - Borovnice, sv. Petr a Pavel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail