králický varhanář
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil 1. Kunz Wenzel st., učil se u varhanáře v Králíkách 2 a půl roku
2. Spanel Georg st.
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Vnorovy, sv. Alžběty  V  mz      nE/nE     pozn.  
 cca 1740  ¤ Mladkov, sv. Jana Křtitele  V  mz    II/13  E/E     pozn.  
 cca 1790  ¤ Zdobnice, Dobrého Pastýře  V  mz    II/24  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 27, 27, 27, 105, 128
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 78
4. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 167, 167
5. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 14, 78, 81, 143, 166, 207, 213, 222, 269, 278, 293, 331
6. Fotografie varhan z r. 2005. - Kuks, Nejsvětější Trojice
7. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOkA ÚO, Sbírka kronik, 246, Memorabilien Buch der Localie Linsdorf vom Jahre 1836, nečíslovaný list - Těchonín, sv. Markéta
8. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 - SOkA ÚO, fond Okresní úřad Lanškroun, kart. 137, Kobrlův rozpočet opravy - Bystřec, sv. Jakub Větší
9. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - Hemže, Nanebevzetí Panny Marie
10. Prohlídka varhan, r. 2010. - Panenské Břežany, sv. Anna
11. SOA Příbram, FÚ Třebsko, Spisy, složka Varhany, spisy, bez sign. - Kostelec nad Orlicí, sv. Anna
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail