Červenka Alois Maria
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:30. 5. 1858,  -
Datum a místo úmrtí1938, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 53, 81
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 896
3. Katastr varhan, karton 613 - Budislavice, sv. Jiljí
4. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 150 - Choceň, sv. František Serafínský
5. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 152, inv. 962, Běstovice - Hemže, Nanebevzetí Panny Marie
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 152, inv. 963 - Běstovice, Všech Svatých
7. Liber memorabilium Koloveč, p.208 - Koloveč, Zvěstování Panny Marie
8. Nápis na výplni varhan. - Javorná na Šumavě, sv. Anna
9. Nápis ve varhanách. - Lnáře, Nejsvětější Trojice
10. Rekviziční katastr, vik. České Budějovice, fol. 219 - Seč u Blovic, Nanebevzetí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail