Červenka Alois Maria
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:30. 5. 1858,  -
Datum a místo úmrtí1938, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1883  Běstovice, Všech Svatých  noV            30 zl.    pozn.  
 1883  Hemže, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie  noV            82 zl.    pozn.  
 1885  Choceň, děkanský kostel sv. Františka Serafínského  D               pozn.  
 1885  Mělník, proboštský kostel sv. Petra a Pavla  oV            18 zl.    pozn.  
 1890  Lnáře, klášter augustiniánů - kostel Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1890  Koloveč, Zvěstování Panny Marie  oV            400 zl.    pozn.  
 1900  Lnáře, klášter augustiniánů - kostel Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1901  Seč u Blovic, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 53, 81
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 896
3. Katastr varhan, karton 613 - Budislavice, sv. Jiljí
4. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 150 - Choceň, sv. František Serafínský
5. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 152, inv. 962, Běstovice - Hemže, Nanebevzetí Panny Marie
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 152, inv. 963 - Běstovice, Všech Svatých
7. Liber memorabilium Koloveč, p.208 - Koloveč, Zvěstování Panny Marie
8. Nápis na výplni varhan. - Javorná na Šumavě, sv. Anna
9. Nápis ve varhanách. - Lnáře, Nejsvětější Trojice
10. Rekviziční katastr, vik. České Budějovice, fol. 219 - Seč u Blovic, Nanebevzetí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail