DVůR KRáLOVé NAD LABEM
kostel sv. Jana Křtitele
Současný stav:
historie kostela není vložena
 
  
 
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   1776 Pavel František Horák V - II  mz   -  lit nE/E-přst 
   1934 firma Rieger, op. 2623 Vs - II/35     ano lit E  
 
  
 
  I.manuál
 C - g3, 56 tónů

Bourdon  16´

Principál  8´

Flauto duplo  8´
Bourdon  8´
Salicionál  8´
Oktáva  4´
Flauto duplo  4´
Quinta  2 2/3´
Oktáva  2´
Progressio harm.  5x
Trompeta harmonická  8´
Hoboj  8´

  II.manuál
 C - g3, 56 tónů

Quintadena  16´

Principál  8´

Fl. amabile  8´
Gamba  8´
Aeolina  8´
Vox coelestis  8´
Italský principál  4´
Flauto amabile  4´
Nasat  2 2/3´
Oktáva  2´
Kornet  3-5x
Cymbál  3x
Trompeta harmonická  8´
Hoboj  8´

  Pedál
 C - f1, 30 tónů

Principál  16´

Subbas  16´

Echobas  16´
Principál  8´
Basflétna  8´
Cello  8´
Quinta  5 1/3´
Principál  4´
Trompeta harmonická  8´

 
 I/I 4´, II/I 16´, 8´, 4´, II/II 16´, 4´, I/P 8´, 4´, II/P 8´
 pevn. kombinace
 2x volná kombinace
 tremolo
 žaluzie
 cresc.
 
  Zdroj: Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Krá...
 
 

 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail