JEřICE
kostel sv. Maří Magdaleny
Současný stav:
historie kostela není vložena
 
  
 
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   1801 Pavel František Horák V/14  mz  393 zl. 24 kr.   -  lit ?/? 
     1824 hořický truhlář Mathias Martínek oV     -  lit    
     1828 Kučera oV    66 zl. k. m.   -  lit    
     1836 Johann Barth oV    26 zl. k. m.   -  lit    
     1849 neznámý oMV     -  lit    
     1863 Trnka oV    90 zl.   -  lit    
 D    1863 Karel Trnka rV    90 zl. v. m.   -  lit    
     1875 Knirsch z Pardubic oV    256 zl. v. m.   -  lit    
   1896 Emanuel Štěpán Petr, op. 98 V - I/8     1236 zl.  ano lit E/E 
 
  
 
  Manuál
 C - f3, chromaticky

Principál  8´

Kryt  8´

Salicional  8´
Oktava  4´
Fléta  4´
Doublette  2 2/3´

  Pedál
 C - d1, chromaticky

Subbas  16´

Oktavbas  8´


 
 P - F - Pl
 
  Zdroj: Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Krá...
 
 

 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail