KOZOJEDY (GROSS KOZOJED)
kostel sv. Václava
Současný stav:
historie kostela není vložena
 
  
 
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   1755 neznámý trfV
z: Žlunice
kostel sv. Petra a Pavla
   50 zl.   -  lit   
     1810 neznámý oMV    4 zl. 30 kr.   -  lit   
     1820 v.s. Josef Kučera oV    10 zl.   -  lit   
     1845 truhlář oMV     -  lit   
     1856 Josef Kučera ml. oV    10 zl. k. m.   -  lit   
   1892 Josef Kobrle trfV - I/6
z: Chroustov
kostel Nanebevzetí Panny Marie
 ? ?   244 zl. v. m. 60 kr.  ano lit   
 
  Dispozice varhan z r. 1711 po Kobrlově přestavbě
 
  Manuál

Bourdon  8

Kopula  4
Octava  2
Principal  4

  Pedál

Oktávbas  8


 
  Zdroj: Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální mu...
 
 

     1903 Josef Kobrle oV     -  lit   
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2015
e-mail