JIčíN
kostel Panny Marie Bolestné
Současný stav:
historie kostela není vložena
 
  
 
 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   ?  neznámý P - I  mz   -  lit nE/nE 
   1753 v.s. P. F. Horák V - II/12  mz   -  lit nE/nE 
     1786 truhlář oV     -  lit    
     1793 varhanář oV    19 zl.   -  lit    
     1838 Josef Gartner noV    92 zl. k. m.   -  lit ner  
     1839 Josef Prediger oV    45 zl. k. m.   -  lit    
     1862 Jan Podhajský noV    320 zl. v. m.   -  lit    
     1863 Jan Podhajský rV    460 zl. v. m.   -  lit    
     1878 František Kobrle a syn noV    189 zl.   -  lit    
     1879 A. Mölzer oV    278 zl. v. m.   -  lit    
     1885 Josef Kobrle oV     -  lit    
   1892 Emanuel Štěpán Petr, op. 54 V - II/12     ano lit E/E 
 
  
 
  I.manuál
 C - f3, 54 tónů

Bordun  16´

Principal  8´

Fléta  8´
Gamba  8´
Oktava  4´
Mixtura  2 2/3´, 3x

  II.manuál
 C - f3, 54 tónů

Principál houslový  8´

Kryt jemný  8´

Salicional  8´
Roh  8´

  Pedál
 C - d1, chromaticky

Subbas  16´

Oktavbas  8´


 
 Spojka man., spojka ped.
 P - F - Pl
 
  Zdroj: Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Krá...
 
 

     1893 Em. Š. Petr oV     -  lit    
     1895 Em. Š. Petr oV     -  lit    
     1901 Em. Š. Petr noV    300 K   -  lit    
     1904 Em. Š. Petr oMV     -  lit    
     1913 Josef Kobrle noV    120 zl.   -  lit ner  
     1914 Em. Š. Petr oV    260 K   -  lit    
     1936 Josef Ženatý oV    300 Kč   -  lit    
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail