BROUMOV
děkanský kostel sv. Petra a Pavla
Současný stav:
historie kostela není vložena
 

© Štěpán Svoboda, 03/2011
 
  
 
 Zajímavý, několikrát přestavěný a upravený nástroj zaostává po zvukové stránce za očekáváním.
Původní varhany mají pocházet od varhanáře - snad samouka - Tobiase Meissnera, autora někdejších varhan v klášterním kostele sv. Markéty v Praze-Břevnově z r. 1725. Z původních břevnovských varhan se dochovalo dodnes jen jedna řada dřevěných pedálových píšťal, píšťaly prospektových principálů a snad i pedálový smíšený hlas. V broumovských varhanách se podařilo v pedálu identifikovat několik starých Lg píšťal, které jsou břevnovským po konstrukční stránce velmi podobné. Dochované kovové píšťaly neumožňují jednoznačnou identifikaci.


Vzdušnice positivu a pedálu jsou zásuvkové, ale odlišné konstrukce. Vzdušnice hlavního stroje je kuželková, snad z r. 1914 od P. Noskeho.

K pedálové vzdušnici připojena pneumaticky vzdušnice dnešního krytu 8´ - pochází od Melzera z r. 1948, původně na ní stálo Cello 8´, dispoziční změnu provedl asi varhanář J. Hubený v r. 1981.

Měch je plovákový.


Nástroj je udržován, zasluhoval by si ale celkovou rekonstrukci.

 
 Podrobně : : Stručně
 
 
 rok varhanář typ práce vzd cena disp. lit stav 
   ?  Tobias Meissner V - I  mz   -  lit E-př/E 
     1859 J. F. Fischer rozšV - II  mz   -  lit    
     1914 P. Noske přV     -  lit    
     1923 Schlag und Söhne oV     -  lit    
     1948 Josef Melzer oV     -  lit    
     1981 J. Hubený oV     -  lit    
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail